Izbornik
Naslovnica Općine Pirovac
Bespovratno

Općini 60.000 kuna za obnovu crkve sv. Jurja

Pirovac
Foto: Općina Pirovac
Na poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za ovu godinu za programe zaštite pokretnih kulturnih dobara bila su prijavljena 353 programa, a Ministarstvo je na kraju odabralo njih 236 programa

Općina Pirovac dobila je 60.000 kuna bespovratno za obnovu oltarne pale "Bogorodica sa svecima" u crkvi sv. Jurja. Novac daje Ministarstvo kulture. Na poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za ovu godinu za programe zaštite pokretnih kulturnih dobara bila su prijavljena 353 programa, a Ministarstvo je na kraju odabralo njih 236 programa, među njima i ovaj koji je prijavila Općina Pirovac

- Svake godine, vodeći brigu o pirovačkoj kulturnoj-povijesnoj baštini, prijavljujemo projekte na javni poziv Ministarstva kulture i iako nije visoki iznos zahvalni smo što su i ove godine odobrena bespovratna sredstva - rekao je načelnik Ivan Gulam.

Pretovarna stanica Pirovac Pirovac Bez otvaranja i velike pompe pretovarna stanica počela s radom Spremnici za komunalni otpad Pirovac Općini odobreno 781.000 kuna za nabavu spremnika za odvajanje otpada