Izbornik
zagreb - za eu fondovi podrubriku
  • Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije logo
  • Europski strukturni i investicijski fondovi logo
  • Operativni program konkurentost i kohezija logo
  • Europska unija zajedno do fondova logo

Organizacija događaja sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Naslovnica Regionalni dani EU fondova Pula 32 pregleda
promo

Istarska županija odmah je počela koristiti EU fondove kako bi podigla kvalitetu života građana, povećala konkutentnost poduzetnika i spasila autohtone pasmine

1/3
Grad Pula sredstvima EU realizirala je 30 projekata, a Istarska razvojna agencija do sada je provela 16 poticajnih kreditnih linija s preko 1000 poticajnih kredita ukupne vrijednosti preko 650 milijuna kuna

Prije ljetne stanke Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u suradnji s institucijama u sustavu upravljanja i kontrole korištenja EU fondova organiziralo je u Puli još jedno informativno-edukativno događanje Regionalni dani EU fondova. S ciljem informiranja šire javnosti o mogućnostima financiranja iz fondova EU i jačanja regionalnoga razvoja te cjelokupnog društvenog i gospodarskog rasta Hrvatske, organizirana su stručna predavanja i radionice, a kao središte događaja organiziran je i panel o razvoju i potencijalu Grada Pule u korelaciji s europskim fondovima. Kako je na samom početku napomenuo državni tajnik Ministarstva regionalnoga razvoja i EU fondova Velimir Žunac Hrvatska povlači dovoljno sredstava, a da je tome tako govori i činjenica da smo raspisali 92 posto natječaja te da je ugovoreno projekata u vrijednosti od 7,4 milijardi eura odnosno 69% dodijeljenih sredstava. EU fondovi su tako sredstvo pomoću kojih poduzetnici i građani uspješno ostvaraju ciljeve i unapređuju svoje poslovanje.

INFORMATIVNO-EDUKATIVNI DOGAĐAJ U Puli održani Regionalni dani EU fondova

Kada je riječ o Puli, govorimo o cijelom nizu ugovorenih projekata koji su upravo zahvaljujući potencijalu europskoga novca uspjeli unaprijediti i dalje unaprjeđuju kvalitetu života njihovih građana.

‘’Grad Pula je od pristupa Hrvatske Europskoj uniji prepoznao potencijal povlačenja sredstava iz Europskih fondova, a oko 30 projekata je kroz povučena sredstva i realizirano. Primarno smo usmjereni na projekte koji se tiču kvalitete života naših sugrađana, a to su projekti kao što je Centar za zbrinjavanje otpada, izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže čiji je cilj spojivost iznad 90% u Puli, kao i primjerice nabava autobusa na prirodni stlačeni plin koji će poboljšati uslugu javnog prijevoza građana’’, rekao je zamjenik gradonačelnika Grada Pule Robert Cvek.

U dobroj sinergiji s Istarskom razvojnom agencijom, gradovi unutar županije uspijevaju motivirati građane na suradnju i istraživanje mogućnosti koje donosi poduzetništvo, ali i EU fondovi. Da je poduzetništvo u gradu zastupljeno i da se do izvora financiranja zaista može doći govori i činjenica da je IRA do sada provela 16 poticajnih kreditnih linija s preko 1000 poticajnih kredita, a ako govorimo o novčanim iznosima, možemo govoriti o preko 650 milijuna kuna kredita koji su osnažili poduzetništvo na području Grada Pule i cijele Istarske županije. Kako navodi direktor Istarske razvojne agencije Boris Sabatti zadnju kreditnu liniju su brzo zatvorili zbog velike navale sa 100 zahtjeva u samo 7 dana, a tome je pridonijela i kamata od 0,9 posto.

‘’U Puli postoje 3 inkubatora, a od toga su dva od Istarske razvojne agencije te jedan sveučilišni studentski inkubator. Do sada smo inkubirali 65 startupova i osim što svi uspješno egzistiraju na tržištu, neki rade i na globalnoj razini. Nastavno na priču o europskim fondovima, radimo na edukacijama za poduzetnike i javni sektor koje je do sada pohađalo preko 12.000 ljudi. Važno je da su poduzetnici educirani o mogućnostima, a mi danas sve edukativne programe financiramo iz strukturnih fondova Europske unije. Nadalje, otvorili smo centar za istraživanje materijala Metris čija je investicija financirana iz fondova Europske unije. S druge strane, za one najmlađe otvorili smo Centar za popularizaciju znanosti, a osim ovih IRA je provela preko 50 projekata sufinanciranih iz projekata Europske unije’’, dodao je Sabatti.

REGIONALNI DANI EU FONDOVA Preuzmite prezentacije s edukacija u Puli

Iznimni gospodarski rezultati smještaju ih na drugo mjesto u Hrvatskoj, a mali gradski proračuni se aktivnostima Ministarstva regionalnoga razvoja i EU fondova okrupnjavaju.

‘’Županijska uprava, IRA i mi kao Regionalni koordinator trebali bismo postizati definirane ciljeve, a sljedeće godine moramo planirati i nove ciljeve za sljedeću financijsku perspektivu. Zadovoljni smo postignutim rezultatima te u novoj perspektivi želimo raditi na još nekim temama, kao što su inovacije, tehnologije i zaštite okoliša. Prvi cilj nam je i nadalje raditi na konkurentom gospodarstvu, a naravno ulagati i u učinkovite ljudske potencijale te razvijati obrazovni sektor. Imamo veliki projekt povećanja kapaciteta studentskog centra u iznosu 58 milijuna kuna, povukli smo sredstva za asistente u nastavi, a upravo provodimo i projekte energetske obnove škola. Nismo zaboravili ni ruralna područja na kojima je ugovorena izgradnja čak 13 vrtića. Osim toga, nekim projektima želimo zaštititi i staviti u funkciju naše lokalitete, a jedan od njih je i razvijanje unaprjeđenja krškog područja Ćićarije, valorizaciji prirodne vrijednosti tog područja te njegovo stavljanje u funkciju općeg društvenog i gospodarskog razvoja’’, nadovezala se privremena ravnateljica JU Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove Patrizia Bosich.

Kvalitetna sinergija ogleda se na rezultatima, a Istarska županija je prema riječima Ivane Dragišić iz Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije povukla 1,7 milijardi kuna za razdoblje 2014.-2020.

‘’Važno je naglasiti i da smo mi fondove koristili odmah po ulasku Hrvatske u Europsku uniju, ali i kroz pretpristupne programe. Smatram da nije uvijek zahvalno govoriti o brojkama, a praksa nam govori i da su manje izdašni projekti polučili velike rezultate. Ako se želimo osvrnuti na Istarsku županiju kao korisnika EU sredstava, danas mogu reći da možemo biti zadovoljni što smo naše proračune i razvojne dokumente sagledavali tako što smo ključne projekte uvijek pokušali barem djelomično isfininacnirati iz EU fondova’’, rekla je Dragišić.

PROGRAM Regionalni dani EU fondova u Puli

Istra je puno više od gradova, a ako se osvrnemo na njen teritorij govorimo o 98,5 posto ruralnog područja. Jasenka Kapuralin iz Agencije za ruralni razvoj Istre ističe kako je ista osnovana s ciljem povezivanja javnog i privatnog sektora, a zadaća im je implementacija projekata u ruralnom prostoru Istarske županije.

‘’Djelujemo tamo gdje privatnici i poljoprivrednici nemaju ekonomskog interesa da to odrade sami. Kada je riječ o Europskim projektima, implementirali smo više od 20 projekata u vrijednosti višoj od 3 milijuna eura. Cilj osnivanja bila je između ostalog i zaštita i valorizacija autohtonih pasmina Istarske županije, a europskim projektima pokušavali smo poticati one aktivnosti za koje nije bilo sredstava. Uspjeli smo, mogu slobodno reći, spasiti naše autohtone pasmine i poraditi na infrastrukturi. Napravili smo dvije štale za istarsko govedo i osnovati gastronomski edukacijski centar na Gortanovom brijegu. Uvidjeli smo problematiku edukacije turističko-ugostiteljskog osoblja, krenuli s jednodnevnim edukacijama, a na koncu sve s ciljem promocije i valorizacije naših autohtonih proizvoda. Ono što nam je konačni cilj zbog kojeg nam je autohtonost bitna je zadržavanje stanovništva na selu. Proizvod tako dobiva na dodanoj vrijednosti, a poljoprivredniku omogućavamo da živi od svog rada. Ovim aktivnostima želimo probuditi svijest potrošača da konzumiraju lokalno te ponukati turiste da posjete i ruralna područja’’, dodala je Kapuralin.

Da OPG-ovi zbilja prepoznaju važnost korištenja EU fondova potvrdio je Dorian Siljan, predsjednik udruge ekoloških proizvođača Istre i mladi poljoprivrednik. Kako je sredstva uspio povući tek iz trećeg pokušaja smatra da se neki administrativni koraci imaju potencijala mijenjati. Koristio je potpore za mlade poljoprivrednike u mjeri 6.1.1.

Da EU fondovi i uopće kontekst sufinanciranja imaju svoj smisao otkrila je i Irena Jurčić iz Ministarstva predavanjem na temu Programa integriranih teritorijalnih ulaganja kojih je korisnik i grad Pula, a Gordan Terzić iz HAMAG BICRO-a proveo je prisutne kroz najčešće greške prilikom predaje projektne prijave i ključne točke u provedbi projekata. Govorio je i o financijskim instrumentima za poljoprivredu i ruralni razvoj, a radionicom o pisanju projektnih prijedloga i dobivanju sredstava iz EU fondova za male i srednje poduzetnike Kristian Korunić iz Moneo savjetovanja riješio je sve eventualne nedoumice koje su prisutni imali.