Izbornik
Naslovnica Vijesti
Projektna dokumentacija

Uskoro sporazum o izgradnji drugog kolosijeka na dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani

Rijeka željeznica
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel prihvatio je na kolegiju zaključak o sklapanju Sporazuma o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, obnovu i modernizaciju pruge na dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani

Grad Rijeka, Primorsko goranska županija, Grad Bakar i Općina Matulji potpisat će Sporazum kojim će, svaki u određenom postotku, sufinancirati dio nacionalne komponente izrade projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, obnovu i modernizaciju na pružnoj dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani. 

Za izradu predmetne projektne dokumentacije u studenom 2015. godine potpisan je Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru instrumenta za povezivanje Europe (CEF) – sektor prometa u iznosu od 85% prihvatljivih troškova čiji je ukupan procijenjeni iznos 10 milijuna eura. Preostalih 15%  sredstava je nacionalna komponenta koju su dužne sufinancirati navedene jedinice  lokalne i regionalne samouprave. Sporazumom je obuhvaćena izrada studije izvodljivosti, studije financijske i ekonomske analize, studije utjecaja na okoliš, izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijskih dozvola, izrada glavnog projekta i ishođenje građevinskih dozvola.

Kako je naglasio gradonačelnik Obersnel dionica pruge od Škrljeva do Šapjana prolazi kroz centar grada i predstavlja potencijal koji se može povoljno iskoristiti za brz i učinkovit prijevoz ljudi na području grada i njegove okolice.  Izgradnja drugog kolosijeka postojeće željezničke pruge i uspostava gradsko-prigradske željeznice je od 2003. g. predviđena gradskim prostornim planovima, a također sastavni je dio Strategije razvoja Grada Rijeke do 2020. godine, u smislu globalnog pozicioniranja Rijeke razvojem riječkog prometnog pravca.

Tijekom 2013. i 2014. godine Grad Rijeka aktivno je sudjelovao u postupku izrade elaborata “Studija okvirnih mogućnosti izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Škrljevo – Rijeka – Šapjane”, unutar koje su izrađena i idejna rješenja izgradnje drugog kolosijeka i stajališta gradsko – prigradske željeznice. Studija je pokazala društveno – ekonomsku opravdanost ovog zahvata, te su tijekom 2015. g. od strane HŽ Infrastrukture d.o.o. pokrenute pripremne aktivnosti za nastavak projektiranja.

U  prosincu 2016. godine potpisan je ugovor za izradu projektne dokumentacije sa odabranom zajednicom ponuditelja INSTITUT IGH d.d., u iznosu 33.777.000,00 kuna. Izrada projektne dokumentacije te ishođenje svih dozvola planirano je u razdoblju od 2017. godine do kraja 2020. godine, nakon čega se planira prijava radova za osiguranje sufinanciranja iz EU fondova i poduzimanje ostalih aktivnosti.

Potrebnih 15%  sredstava nacionalne komponenta ukupnih troškova podijelit će se na potpisnike Sporazuma: HŽ Infrastrukturu d.o.o. u iznosu od 10% ugovorene vrijednosti,  Primorsko-goransku županiju, 1,75% , Grad Rijeku  1,75% ,  Grad Bakar 0,75%, te Općinu Matulji u iznosu od 0,75% ugovorene vrijednosti, izvijestili su iz Grada Rijeke.