Izbornik
Naslovnica Županije Hrvatska zajednica županija
Župan Požeško-slavonski

Alojz Tomašević: Povećali smo dostupnost usluga

Alojz Tomašević
Foto: Hrvatska zajednica županija
U prošlom, trogodišnjem razdoblju, godišnje smo uložili u zdravstvo i socijalnu skrb ukupno oko 20 milijuna kuna (zdravstvo 9.968.334 kn, socijalna skrb 10.139.900 kn), kaže Tomašić.

Alojz Tomašević, župan Požeško-slavonske županije za službenu stranicu Hrvatske zajednice županija govori o najvažnijim ulaganjima u zdravstvo i lječilišni turizam te novoj lokaciji Zavoda za hitnu pomoć.

Najveći dio proračuna županije izdva- jaju za zdravstvo i socijalnu skrb. Što biste istaknuli kao najveće ulaganje u području zdravstva i socijalne skrbi u vašoj Županiji?

U prošlom, trogodišnjem razdoblju, godišnje smo uložili u zdravstvo i socijalnu skrb ukupno oko 20 milijuna kuna (zdravstvo 9.968.334 kn, socijalna skrb 10.139.900 kn). Kao najveće ulaganje u području zdravstva u proteklom razdoblju istaknuo bih izgradnju Poliklinike u Općoj županijskoj bolnici u Požegi za koju je utrošeno sedam milijuna kuna. Ovim je projektom omogućena kompletna internistička dijagnostika na jednom mjestu. Time je povećana dostupnost zdravstvenih usluga pacijentima, proširen opseg pretraga i povećan broj i kvaliteta zdravstvenih usluga.

Koje EU projekte provodite na županijskoj razini, a tiču se zdravstva i socijalne skrbi?

Trenutno najznačajniji projekti koje pripremamo su izgradnja zgrade Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama. U gradnju nove zgrade Zavoda za hitnu medicinsku pomoć potrebno je investirati 7,5 milijuna kuna. Zavod za hitnu medicinu je sada smješten u tuđem prostoru u samom centru grada. Izgradnja nove zgrade predviđena je na udaljenosti od stotinu metara od Opće županijske bolnice Požega. Nova lokacija ima bolju prometnu povezanost što izravno utječe na brzinu izlaska na intervenciju. Blizina bolnice omogućuje i bolje iskorištavanje stručnih kadrova. U sklopu zgrade bit će i konferencijska dvorana za edukativni centar u kojem će biti obučavanje vlastitog kadra, drugih zdravstvenih djelatnika te građana. Planira se i izgradnja heliodroma. Dio dokumentacije je spreman, izrađen idejni i glavni projekt, ishođena lokacijska dozvola, a u tijeku je postupak prijenosa vlasništva zemljišta i ishođenje građevinske dozvole. Sad se još samo čeka raspisivanje natječaja za EU fondove. Drugi je projekt, kao što sam spomenuo, Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama. Ovim projektom se planira nadogradnja i opremanje jednog krila Opće županijske bolnice u Požegi u koji bi se smjestila pedijatrijska dnevna bolnica, jednodnevna kirurgija s dnevnom bolnicom te laboratorijska dijagnostika. Vrijednost projekta se procjenjuje na 18 milijuna kuna.

Na području Županije djeluje Savjet za zdravlje. Koja je njegova uloga?

Uloga savjeta je značajna jer to savjetodavno tijelo bitno utječe na ostvarivanje prava, obveza, zadaća i ciljeva Požeško-slavonske županije na području zdravstvene zaštite, a prvenstveno radi davanja mišljenja na prijedlog Plana zdravstvene zaštite za područje Županije te radi predlaganja mjera za ostvarivanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite u Županiji, te osiguranje uvjeta za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva.

Donijeli ste strategiju razvoja socijalnih usluga. Koji su ciljevi navedeni kao ključni za Županiju?

Županija je 2014. donijela Socijalni plan za razdoblje od 2014. do 2020. sa sljedećim strateškim ciljevima: omogućiti jednakost u pristupu i dostupnosti usluga svim socijalno osjetljivim skupinama, povećati kvalitetu života osoba u potrebi i socijalno uključivanje u zajednicu kroz razvoj održivih usluga, jačati kapacitete lokalne zajednice za pružanje socijalnih usluga kroz razvoj partnerstva, stalnim profesionalnim razvojem stručnjaka i usklađivanjem s politikama i načelima EU.

Koliko vaša Županija ulaže u lječilišni turizam?

Financijska ulaganja u zdravstveni turizam Toplica Lipik, koje su nositelj lječilišnog turizma županije, provode se ili kroz sredstva ostvarena iz poslovnog rezultata same ustanove ili kroz usmjeravanje značajnog dijela decentraliziranih sredstava u lječilišno turističke kapacitete i sadržaje samih Toplica. Konkretno, samo u zadnje tri godine za kapitalna ulaganja u projekte zdravstvenog turizma iz ova dva izvora uloženo je skoro 12 milijuna kuna. Dodamo li tome višak prihoda od 10 milijuna kuna kojeg su Toplice Lipik stvorile u zadnjih nekoliko godina, nedvojbeno je da se radi o vrlo značajnim sredstvima koja se ulažu u ovu djelatnost što je na primjeru Toplica Lipik vidljivo prostim okom.