Izbornik
Naslovnica Županije Međimurska
Rani srednji vijek

Arheološka istraživanja na Bistrečkom polju

Muzej Međimurja
Foto: Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL
Nalazište je otkriveno 2016. godine pri gradnji naftovoda kroz Međimurje. Otkrivene su jame s vrijednom keramikom iz ranog i razvijenog srednjeg vijeka, od 9. do 12. stoljeća

Arheološki odjel Muzeja Međimurja za ovu je godinu predvidio probna arheološka iskopavanja nalazišta Bistrečko polje pokraj Donjeg Vidovca. Nalazište je otkriveno 2016. godine pri gradnji naftovoda kroz Međimurje. Manja zaštitna iskopavanja tijekom nadzora radova dovela su do otkrića jama s vrijednom keramikom iz ranog i razvijenog srednjeg vijeka, od 9. do 12. stoljeća. Muzej, kako se navodi u planu rada, želi rasvijetliti problematiku ranog srednjeg vijeka, a Bistrečko polje jedino je dosad otkriveno ranosrednjovjekovno naselje u Međimurju.     

Izložba Bali Muzej Međimurja Izložena djela slavnih slikara iz zbirke Bali Stari Grad Čakovec Vrijednost radova 41 milijun kuna Najveći kulturni projekt Međimurja: Muzej nematerijalne baštine do travnja 2020.