Izbornik
Naslovnica Županije Zagrebačka
ZA PROGRAME I PROJEKTE UDRUGA

Braniteljima ukupno 600.000 kuna potpore

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Potpore iznose od pet do 80 tisuća kuna, a može se prijaviti najviše jedan projekt po udruzi

Udrugama proizašlim iz Domovinskog rata Zagrebačka će županija temeljem javnog natječaja dodijeliti ukupno 600 tisuća kuna za prioritetne programe i projekte na području brige za branitelje i članove njihovih obitelji. Natječaj je, javljaju u Županiji, otvoren do 3. ožujka.

Stigle su prve brojke nakon potresa koji je pogodio sjeverozapadnu Hrvatsku Šteta na području županije “teška” je 1,2 milijarde kuna, najviši iznos za Zaprešić

Osnovni cilj natjecanja je pomoći udrugama proizašlim iz Domovinskog rata s područja županije kako bi pojačali kapacitete za pružanje zdravstvenih, socijalnih i humanitarnih usluga putem programa i projekata koje provode na lokalnoj razini.

– Financijska potpora za pojedini program i projekt može iznositi najmanje 5000 kuna, a najviše 80.000 kuna, dok prijavitelj može prijaviti i ugovoriti najviše jedan program ili projekt u okviru ovog javnog natječaja – napominju u Županiji dodajući da pritom prijavljeni program ili projekt mora biti besplatan za korisnike kojima je namijenjen, kao i da korisnici moraju biti stanovnici Zagrebačke županije. Također, program ili projekt mora se odnositi na prioritetne aktivnosti te mora biti jasno određeno područje provedbe i ciljana skupina korisnika, a sama provedba ne smije trajati dulje od 12 mjeseci.

Prijave se mogu obaviti putem sustava ePrijave ili preporučenom poštom na adresu Županije.