Izbornik
Naslovnica Županije Splitsko-dalmatinska
RADOVI NA DIJELU BOSANSKE ULICE PRI KRAJU

Dovršenjem prometnice spojit će se Podi s Bosančićima

Foto: Dugopolje
Predviđa se da će svi radovi gradnje prometnice i komunalne infrastrukture trajati oko četiri mjeseca

U tijeku je potpisivanje ugovora za izvođenje radova izgradnje 270 metara nekategorizirane prometnice i komunalne infrastrukture u svrhu komunalnog opremanja dijelom izgrađenog, a dijelom neizgrađenog građevinskog područja i povezivanja dugopoljskog stambenog naselja zone Podi sa zaselkom Bosančićima.

Predmetni zahvat omogućit će kolni i pješački prilaz izgrađenim i planiranim građevinama na tom području te komunalno opremanje građevinskih parcela, što će se realizirati izgradnjom suvremene prometnice za svom  pripadajućom infrastrukturnom. Osim sustava odvodnje sanitarnih voda koji je prethodno izgrađen.

Inovacija zelene industrije nabavljena je sredstvima Europske unije Punionica za električna vozila bit će kod dugopoljskog stadiona

Na krajevima zahvata prometnica se spaja na postojeće prometne površine i komunalne instalacije. Predviđa se da
će radovi gradnje prometnice i komunalne infrastrukture trajati četiri mjeseca.

Ukupna vrijednost investicije je 1,308.000 kuna s PDV-om, od kojih će se 100.000 sufinancirati iz sredstava Ministarstva regionalnog razvoja.