Izbornik
Naslovnica Županije Zagrebačka
Projekti koji se “kuhaju” za 2020. godinu

DV “Slavuj” će se proširiti, a grad će dobiti knjižnicu

Foto: Grad Sveta Nedelja
U prizemlju knjižnice će se nalaziti dječji odjel i čitaonica, dok će u aneksu biti smještena dvorana koja se može zasebno koristiti za vrijeme radnog vremena i izvan njega

Grad Sveta Nedelja proteklih godina provodi brojne uspješne projekte, a to će se nastaviti i u ovoj, 2020. godini. Planirano je povećanje vrtićkih kapaciteta, a to će se postići gradnjom novih objekata i dječjih igrališta.

U sklopu Erasmus+ projekta Učenici iz pet zemalja u posjetu Svetoj Nedelji

Tako će se nadograditi postojeći objekt Dječjeg vrtića “Slavuj” u Novakima, a postojeći društvenim dom u naselju Jagnjić Dol prenamijenit će se u vrtić. Ove godine u planu je i gradnja nove osnovne škole u naselju Strmec. Sveta Nedelja dobit će i prvu gradsku knjižnicu, i to u samom centru grada. U prizemlju će se nalaziti dječji odjel i čitaonica, dok će u aneksu biti smještena dvorana koja se može zasebno koristiti za vrijeme radnog vremena knjižnice i izvan njega.

Uvođenjem društvenog sadržaja doprinijet će se revitalizaciji gradskog centra. Na katu će biti organiziran slobodni pristup knjigama, a organizirat će se i nekoliko grupa za čitanje. Uredit će se i glavni gradski trg, Trg Ante Starčevića te javna površina ispod padine Župe Presvetog Trojstva u Svetoj Nedelji.