Izbornik
Naslovnica Županije Sisačko-moslavačka
Edukacija

Grad Kutina – informiraj se i recikliraj

Foto: Grad Kutina
Nakon predavačkog dijela, građani su imali priliku postavljati pitanja. Održana je i radionica za djecu koja su nagrađena društvenom igrom Fonda za zaštitu okoliša „Nisam za baciti“

Grad Kutina u suradnji s Eko Moslavinom održao je 2. edukacijsku tribinu u sklopu projekta „Grad Kutina – informiraj se i recikliraj“ s ciljem obrazovno–informativnih aktivnosti o učinkovitom gospodarenju otpadom koji se sufinancira iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Javna prezentacija Proračun za 2020. je 190,3 milijuna kn

Prezentacije iz područja učinkovitog gospodarenja otpadom održali su Branka Ilakovac iz Centra za prevenciju otpada od hrane, Đurđica Požgaj iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Vladimir Skočić iz Ekoudruge Plavo nebo Popovača.

Nakon predavačkog dijela, građani su imali priliku postavljati pitanja. Održana je i radionica za djecu koja su nagrađena društvenom igrom Fonda za zaštitu okoliša „Nisam za baciti“.