Izbornik
Naslovnica Županije Zagrebačka
Zagrebačka županija objavila je javni poziv kojim financira programe u području kulture

Iz fonda vrijednog 700.000 kuna izdvojit će se za izdavanje knjiga, izložbe, događanja...

Foto: Zagrebačka županija
Amaterizam u kulturi uključuje financiranje rada folklornih i glazbenih te kazališnih društava

Oni koji namjeravaju izdati knjigu ili zbirku čiji je sadržaj vezan uz područje Zagrebačke županije, njezinu baštinu, tradiciju i povijest, mogli bi za to dobiti i financijsku potporu. Županija je, naime, raspisala javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za ovu godinu, a sufinancirat će projekte iz fonda vrijednog sveukupno oko 700 tisuća kuna. Krajni rok za prijavu je 21. kolovoza, a sredstva će se izdavati za projekte iz izdavačke i muzejsko-galerijske djelatnosti, za amaterizam u kulturi te za kulturne manifestacije. Pravo podnošenja programa, kažu u Županiji, imaju samostalni umjetnici, udruge, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi i medijima te gradovi i općine.

NASTAVAK PROJEKTA “PRSTEN POTPORE” Zagrebačka županija traži 162 pomoćnika u nastavi

Financiraju se i manifestacije iz područja muzejsko-galerijske djelatnosti, tako će se sufinancirati izložbe, manji restauratorski zahvati, programi istraživanja i pothvati poput otkupa umjetnina, a amaterizam u kulturi uključuje financiranje rada folklornih i glazbenih te kazališnih društava, kao i raznih likovnih sekcija. Osim toga, u toj će se kategoriji sufinancirati i organizacija tribina i gostovanja na događanjima. Financiranje amaterizma u kulturi odnosi se na organizacije, neprofitne programe u kulturi te tradicionalne priredbe i manifestacije čiji su programi od značaja na županijskoj, odnosno državnoj razini. Više se informacija može pronaći na web stranicama Zagrebačke županije, ali je bitno naglasiti da se prijaviti mogu samo udruge koje su upisane u Registar udruga i drugih odgovarajućih registara te koje djeluju na području Županije i svoj program/projekt također provode na istom području.

Prijaviti se može na dva načina. Elektronički putem sustava e-Prijave i tako da se ispuni odgovarajući obrazac i učita propisana skenirana dokumentacija u sustav za prijavu projekata.

Župan Stjepan Kožić obišao je požarom oštećenu Područnu školu u Strmcu Požar u školi u Strmcu podmetnut, za djecu će se osigurati potrebni uvjeti za nastavu

Nakon završetka e-Prijave potrebno je ispisati prijavni obrazac, potpisati ga, ovjeriti te poslati u roku od sedam dana od dana ispunjavanja e-Prijave preporučenom poštom na adresu Zagrebačke županije, odnosno Upravnog odjela za kulturu, sport, tehničku kulturu i civilno društvo, u Ulici grada Vukovara 72/V, a kuvertu je potrebno naznačiti “Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije za 2020. godinu”.

Oni koji to žele, prijaviti se mogu i poštom, i to tako da popunjeni zahtjev s cjelokupnom pripadajućom dokumentacijom pošalju na istu adresu, i to najkasnije do 21. kolovoza.