Izbornik
Naslovnica Županije Osječko-baranjska
Skupština Osječko-baranjske županije

Još 50 milijuna kuna za sufinanciranje stambenih kredita građana

Foto: OBŽ
Povećana su i sredstva za sustav navodnjavanja Puškaš zbog pronalaska arheološkog nalazišta

Vijećnici Skupštine Osječko-baranjske županije usvojili su Prijedlog Drugog dodatka Sporazumu o sufinanciranju Programa izgradnje sustava navodnjavanja Puškaš. Njime se prihvaća da se ukupan iznos sufinanciranja Hrvatskih voda (72 posto) i Osječko-baranjske županije (25 posto) povećava na 24,3 milijuna kuna, a ujedno se uređuje raspored sredstva za sufinanciranje po sporazumnim stranama te po godinama.

Sustav  navodnjavanja Puškaš obuhvaća 916 hektara na području Općine Draž, a potrebne količina vode za navodnjavanje osiguravaju se iz akumulacije Topoljski Dunavac uz korištenje crpne stanice Šarkanj na Šarkanjskom Dunavcu koja osigurava potrebnu količinu vode za biološki minimum, kao i za optimalno stanje vode za navodnjavanje za sušnih razdoblja.

Razlog za povećanje ukupnog iznosa potrebnih sredstava je dodavanje troška usluge arheološkog istraživanja budući da je tijekom građenja sustava utvrđeno postojanje arheološkog nalazišta, kao i povećanje troška izgradnje nadstrešnice za crpke i ostalih troškova.

Vijećnici su usvojili i informaciju o potporama u ruralnom  turizmu na području županije u 2021., u iznosu od 1,8 milijuna kuna. Prihvaćena je i informacija o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju u županiji u 2021., odnosno o 13 mjera kojima su za 255 korisnika isplaćene potpore u  iznosu od 2,1 milijun kuna.

Podržali su i prijedlog da se u izuzetno uspješnom županijskom projektu  “Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva”, kojim su do sada obuhvaćena 252 korisnika, poveća kreditni potencijal sa 100  na 150 milijuna kuna i tako omogući nastavak projekta.