Izbornik
Naslovnica Županije Zagrebačka
Javni poziv

Milijun kuna bespovratnih sredstava za uzgoj i zaštitu divljači i lovišta

Lovačka kućica
Foto: Zagrebačka županija
Ukupan godišnji iznos potpore po korisniku je do 100.000 kuna

Zagrebačka županija osigurala je 1,080.000 kn bespovratnih sredstava za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje lovstva na svom području. Korisnici županijske potpore mogu biti lovozakupnici i koncesionari zajedničkih i državnih lovišta na području Zagrebačke županije, a mogu biti i poljoprivredna gospodarstva koja se bave uzgojem pernate divljači i zeca običnog, a koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Zagrebačkoj županiji i imaju prebivalište odnosno sjedište na području Zagrebačke županije, uz uvjet da se proizvodnja za koju traže potporu odvija na području županije.

ribolov Javni natječaj Za procvat ribolovnog turizma i ribolova u Zagrebačkoj županiji 330.000 kuna

Potpore će se dodjeljivati za uzgoj, unos i zaštitu divljači i lovišta, za izradu dokumentacije za razvoj i unapređenje lovstva te povećanje kvalitete infrastrukture u lovištima, a najviši ukupni godišnji iznos potpore koju jedan korisnik može ostvariti iznosi do 100.000 kuna. Javni poziv otvoren je do 30. studenoga, informacije, tekst natječaja i potrebni obrasci zahtjeva nalaze se na web stranicama Županije, a više informacija može se dobiti na broju telefona 01/ 6009-427 ili 01/6009-426.     

Župan Stjepan Kožić Financijska potpora Do siječnja 2019. godine Županija izdvaja po 1000 kn za svaku bebu Potpisivanje ugovora za Kučki most Radovi na jesen Iz Županije povučeno dodatnih milijun i sto tisuća kuna za Kučki most