Izbornik
Naslovnica Županije Međimurska
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Najveći sportsko-rekreacijski park u ovom dijelu Hrvatske

Foto: Međimurska županija
U planu je i izgradnja Centra za odgoj i obrazovanje, trećeg znanstvenog centra, obilaznice Nedelišća, dogradnja Gimnazije...

Međimurska županija na području grada Čakovca provodi projekte vrijedne 140 milijuna kuna, i svi će oni biti dovršeni u 2023. godini. Na sastanku s gradonačelnicom Ljerkom Cividini župan Matija Posavec naglasio je da su projekti na području Čakovca u nadležnosti Županije.

Centar kompetentnosti

– Pri kraju smo s energetskom obnovom bolnice, obnovom i adaptacijom Zavoda za javno zdravstvo te Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije, a sva tri projekta bit će završena do ljeta – kazao je Posavec. Ulaže se i u obrazovne ustanove. Županija je sufinancirala izgradnju balon-dvorane kod Učiteljskog fakulteta i obnovu pročelja fakulteta. Nakon vanjskog uređenja najveće sportske dvorane u Međimurju, one Graditeljske škole, obnavlja se i oprema interijera dvorane, dok je pri samom kraju opremanje Regionalnog centra kompetentnosti u strojarstvu. Nakon velikog projekta revitalizacije fortifikacije muzeja Starog grada, u tijeku su radovi na obnovi palače Muzeja Međimurja, koji će biti završeni do ljeta, a u planu je uređenje parkirališta uz palaču Muzeja.

Tema sastanka bili su i projekti za koje je spremna projektna dokumentacija kako bi se mogli kandidirali na dostupne fondove pa će se tako krenuti u obnovu Gospodarske škole, dogradnju Gimnazije “Josip Slavenski” te uređenje parka na toj lokaciji kao i projekt Zelena oaza, kojim će se na prostoru bivšeg hipodroma urediti najveći sportsko-rekreacijski park u ovom dijelu Hrvatske.

Novi projekti

– Pred potpisivanjem smo i za dva velika projekta vezana za parkovnu arhitekturu: uređenje parka ispred doma umirovljenika te uređenje cesta i parkirališta u Centru znanja – dodao je Posavec. U završnoj fazi je izrada projektne dokumentacije za izgradnju Centra palijativne medicine i izgradnja nove zgrade za sve bolničke laboratorije, priprema se projektna dokumentacija za revitalizaciju četiri zgrade na prostoru bivše vojarne za potrebe poduzetničkog inkubatora, a formirat će se ITEO – treći znanstveni centar Međimurske županije. Planira se i realizacija budućih projekata koji su od interesa Čakovca i Međimurske županije, poput izgradnje Centra za odgoj i obrazovanje, uređenje sportskog terena iza dvorane Graditeljske škole i izgradnja obilaznice Nedelišća prema Varaždinu, uređenje centra za pružanje usluga u zajednici u staroj zgradi Doma zdravlja te o uvođenju građanskog odgoja u škole.

– Bez obzira na to što mnogobrojne projekte realizira Međimurska županija, sasvim sigurno nam je ključna podrška Grada Čakovca. Zajednička nam je želja da ozbiljno pristupimo važnom projektu za grad, a to je obnova pročelja zgrada u centru Čakovca – zaključio je župan Posavec.

Ljerka Cividini: “Izgradit ćemo nove vrtiće, dvoranu u Krušancu...”

Gradonačelnica Ljerka Cividini rekla je da se Grad prijavio za Nacionalni program otpornosti i oporavka.

– Izgradit ćemo tri dječja vrtića, započinjemo dogradnju Dječjeg vrtića “Cvrčak” te uskoro očekujemo izdavanje građevinske dozvole za dogradnju vrtića “Cipelica”, a u očekivanju natječaja za škole projektiramo novi vrtić na jugu Čakovca. Očekujemo raspisivanje natječaja kako bismo započeli gradnju dvorane u Kuršancu, dogradnju II. osnovne škole, a pripremili smo administraciju za gradnju IV. osnovne škole – naglasila je Cividini. Grad je dobio milijun i pol kuna za realizaciju projekta Zeleni Čakovec.

– Najvažnija u novoj EU omotnici do 2027. su ulaganja iz područja integriranog teritorijalnog ustroja, gdje će sinergija Grada i Županije doći do izražaja. U tom ciklusu ulaganja namjeravamo prijaviti uređenje Trga Republike, ali i uređenje mnogih zelenih površina te cestovne infrastrukture – kazala je gradonačelnica.

biro HZZ Manje upisne kvote za ekonomska zanimanja Ivan Senčar GSV "Rješenje je smanjenje PDV-a" MEĐIMURSKA ŽUPANIJA Inovator s Metalskom jezgrom razrađuje prototip