Izbornik
Naslovnica Županije Virovitičko-podravska
Izglasana Deklaracija o prometnoj izoliranosti županije

Nema ni metra autoceste ili brze ceste, a tragedije česte

Promet u Virovitičko-podravskoj županiji
Foto: Kristijan Toplak
Nepostojanje suvremenih prometnica, istaknuto je, jedan je od glavnih uzroka gospodarskog zaostajanja i stagnacije ove županije

Virovitičko-podravska županija nema nijedan metar autoceste ili brze ceste na svom području, a samo sjedište županije, grad Virovitica, najudaljenije je od najbliže autoceste od svih sjedišta hrvatskih županija. Prometno je neodgovarajuće povezana s ostatkom zemlje, što je čini neravnopravnom u odnosu na ostale županije. Zbog svega toga, ova je županija u izrazito nepovoljnom položaju u odnosu na druge dijelove Hrvatske.

U Razvojnoj agenciji VIDRA ponosni su na svoje projekte Županijska razvojna agencija slavi 10 godina rada VIDRA potpisuje projekte od čak 625 milijuna kuna

Stoji to, među ostalim, u Deklaraciji o prometnoj izoliranosti Virovitičko-podravske županije, koju su izglasali skupštinski vijećnici.

Postojeća cestovna infrastruktura, istaknuto je, svrstava ovu županiju u red županija s najvećim brojem prometnih nesreća s visokom stopom poginulih osoba, bilo da je riječ o nesrećama na cesti, posebice Podravskoj magistrali koju nazivaju i "cestom smrti" ili tragedijama zbog naleta vlakova na još uvijek neodgovarajuće uređenim pružnim prijelazima.

Apel državnim institucijama

– Prometna izoliranost, nepostojanje suvremenih prometnica koje bi ovu županiju povezale s gospodarskim središtima u Republici Hrvatskoj, a time i europskim sjedištima i centrima gospodarskih i drugih aktivnosti, jedan je od glavnih uzroka njezina zaostajanja i stagnacije. Uzrok je to, potom, i neatraktivnosti kada je riječ o namjerama poduzetnika da svoju poduzetničku aktivnost ostvaruju u ovoj županiji i temelje je na resursima kojima ona raspolaže, kao što su radna snaga te prirodne i druge pogodnosti, poput povoljnog zemljopisnog položaja i blizine srednjoeuropskih prometnih koridora – ističe virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

Takvo stanje, uz druge negativne tendencije gospodarske stagnacije prisutne u ovoj županiji, a i široj slavonskoj regiji, odnosno regiji Istočne Hrvatske dovode do izrazitih migracijskih trendova i negativne demografske slike, što uz dugotrajne posljedice rata i ratnih razaranja iz Domovinskog rata, stvaraju nemotivirajuće okružje za poduzetništvo i ukupan društveni rast i razvoj.

Smatra se da Virovitičko-podravska županija zbog prometne nepovezanosti nije ravnopravna s ostalim dijelovima Hrvatske, što se ocjenjuje neodrživim i to treba promijeniti u što skorije vrijeme. Nedopustivo je, rečeno je, da se županiju godinama izostavlja iz programa gradnje suvremenih autocesta ili brzih cesta na razini Hrvatske te da se problematika prometne povezanosti županije do sada rješavala samo segmentno i na pojedinim dionicima kao što su obilaznice gradova Virovitica i Slatina.

Skupština, stoga, traži od Vlade RH, Hrvatskoga sabora i svih drugih institucija ubrzavanje prometnog povezivanja županije kroz izgradnje brze ceste državna cesta D 12 – Vrbovec 2 – Bjelovar – Virovitica – granični prijelaz Terezino Polje, kao prioritetnog projekta od vitalnog značenja za ukupan razvoj županije.

udžbenici Na inicijativu župana Županija će sufinancirati udžbenike za 432 prvašića

Zahtijevaju i modernizaciju postojeće cestovne infrastrukture, osobito Podravske magistrale, i stvaranje preduvjeta za izgradnju novog cestovnog pravca – trase Podravske brze ceste koja bi povezivala istok Hrvatske sa sjeverom i Zagrebom. Na popisu zahtjeva je i izgradnja brze ceste granica Republike Mađarske – Virovitica – Okučani – granica s Bosnom i Hercegovinom.

Nužna je, navodi se, i modernizacija željezničke pruge Koprivnica – Osijek, u smjeru njene elektrifikacije i revitalizacije kao pruge od regionalnog značaja za ovaj dio zemlje.

Utječe i na iseljavanje

Deklaracija je usvojena s ciljem da se opetovano ukaže na što brže prevladavanje postojećeg nezadovoljavajućeg stanja i potrebu izgradnje prometne infrastrukture, a njome se želi ukazati na važnost ove infrastrukture za građane, gospodarske čimbenike jedinice lokalne samouprave kao i ukupan razvoj županije.

Time se želi potaknuti najodgovornije čimbenike u državi da u okviru svojih nadležnosti učine maksimalne napore da se sadašnje stanje promijeni kako bi Virovitičko-podravska županija, a time i ovaj dio Slavonije i Hrvatske gospodarski ojačali i tako se otklonile negativne posljedice razvojne stagnacije, a posebno zaustavili negativni trendovi iseljavanja.

Hologram Petra Preradovića za 200. obljetnicu rođenja Potpora iz HTZ-a Za hologram Petra Preradovića 50.000 kuna