Izbornik
Naslovnica Županije Varaždinska
Varaždinska županija:

Nemamo obvezu uplate jamčevine za javnu dražbu dvorca Šaulovec

Radimir Čačić
Foto: Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL
'Varaždinska županija nikad nije dobila nikakvu obavijest o namjeri prodaje Šaulovca, kao ni pisane uvjete utvrđene za njegovu prodaju'

– Županija, kao ni bilo koja druga jedinica lokalne i područne samouprave s pravom prvokupa nema obvezu uplate jamčevine – tvrde u Varaždinskoj županiji, koja je reagirala na tvrdnje stečajnog upravitelja Stanka Makara u vezi s javnom dražbom dvorca Šaulovec.

Dvorac Šaulovec Zaštićeni spomenik kulture Šaulovec na javnoj dražbi Župan Čačić zakasnio u utrku za dvorac?

U Županiji ističu da, prema zakonu, u slučaju ovršne prodaje kulturnoga dobra općina, županija i država imaju pravo prvokupa “prema uvjetima ponude u postupku ovrhe koja je najpovoljnija za vlasnika kulturnoga dobra”. Dvorac Šaulovec je kulturno dobro, a Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara propisano je da se u slučaju prodaje prvo mora ponuditi općini, županiji i državi i jasno je, ističu, navedeno da pravo prvokupa postoji i u slučaju ovršne prodaje.

– Osoba koja provodi ovršnu prodaju kulturnoga dobra dužna je o tome obavijestiti državu, županiju, grad ili općinu koji imaju pravo prvokupa, ali i dostaviti pisane uvjete ponude utvrđene za prodaju kulturnoga dobra – kažu. Iz zaključka o prodaji od 11. rujna 2017. godine, koji je Varaždinskoj županiji 7. ožujka 2018. godine dostavio Trgovački sud u Varaždinu na njezino traženje, proizlazi da osoba koja ima zakonska prava prvokupa ima prednost pred najpovoljnijim ponuditeljem ako sudu u roku od tri dana od zaključenja dražbe izjavi da nekretninu kupuje uz iste uvjete.

– Unatoč tome što zakon jasno i precizno definira obveze u slučaju prodaje kulturnoga dobra, Varaždinska županija nikad nije dobila nikakvu usmenu ili pisanu obavijest o namjeri prodaje dvorca Šaulovec, kao ni pisane uvjete utvrđene za njegovu prodaju – kažu u Varaždinskoj županiji i dodaju da su im još prošle godine trebali biti dostavljeni i pisani uvjeti utvrđeni za prodaju.

gradonačelnik Ivan Čehok Rebalans na Gradskom vijeću Višak iz proračuna od 12,8 milijuna kn ići će za kulturu, prometnice