Izbornik
Naslovnica Županije Brodsko-posavska
Od invazivnih biljki velike su štete u poljoprivredi

Nemoguće ju je iskorijeniti, a zbog invazivne amorfe nestaju pašnjaci

1/4
Foto: Reuters
Iz ekološkog društva upozoravaju da je opasnost od invazivnih vrsta velika. Na poplavnim područjima invazivne se vrste šire s vodom i nemoguće ih je iskorijeniti. Protiv njih se možemo samo boriti

Obnova vlažnih staništa i uklanjanje invazivnih vrsta na njima glavni su ciljevi projekta “Vlažna staništa za život”, koji Brodsko ekološko društvo (BED) u suradnji s Javnom ustanovom Natura Slavonica provodi u zaštićenom prisavskom pašnjaku Gajna u općini Oprisavci.

Dodijeljene nagrade “Suncokret ruralnog turizma” Dobitnici Kuća dida Tunje i Petar Dumenčić

Na Gajni žive stare i autohtone životinjske pasmine poput podolskog goveda, crne slavonske svinje, posavskog konja i ovce cigaje. Vlažna staništa pomažu u borbi s klimatskim promjenama, a poplavna područja uz rijeku Savu, među kojima je i Gajna, dokaz su da prirodne, očuvane rijeke i njihova redovna plavljenja nisu nužno štetna. U Brodskom ekološkom društvu pojašnjavaju kako strana vrsta postaje invazivna kada se potpuno prilagodi stanišnim uvjetima te svojim rastom, razmnožavanjem i širenjem počne ugrožavati biološku raznolikost, zdravlje ljudi ili uzrokovati ekonomske štete. Od invazivnih vrsta najveći problem predstavlja amorpha fruticosa ili čivitnjača, a tu su i cigansko perje, jednogodišnja krasolika, ambrozija, bodljasta tikvica, lisnati dvozub...

– Da nema stoke, Gajna bi sa svojih 300 hektara površine zarasla iznad naših glava. Za Gajnu i njezinih oko 250 biljnih vrsta bitno je da se invazivne vrste drže pod kontrolom kako to bogatstvo ne bi ugrozile. Primjerice, amorfa intenzivno zasjenjuje i zauzima velike površine i tako sprečava rast nižih biljaka. Ima korijen koji efikasno i brzo iskorištava hranjive tvari te ih “krade” drugim vrstama. Također, i smanjuje kapacitet retencija koje prihvaćaju vodu tijekom visokih vodostaja Save – kaže Iris Beneš, programska koordinatorica BED-a.

Suradnja za uspjeh 3 Za potpore male vrijednosti osigurano 250 tisuća kuna

Ispaša stoke najučinkovitija je u suzbijanju tih vrsta, pa kada stoka ne pase na određenom travnjaku ili se travnjak ne kosi, drvenasto raslinje i invazivne vrste polako rastu i osvajaju travnate površine, pojašnjava Vesna Andrić i Mario Pavičić iz Javne ustanove Natura Slavonica. Uz ispašu, košenje i čupanje, invazivne biljne vrste mogu se suzbiti i uporabom kemijskih sredstava. Međutim, niti jedna od metoda nije pojedinačno potpuno efikasna i zato su na prvom mjestu kontrola unosa stranih vrsta, njihova uzgoja i distribucije.

Iz ekološkog društva upozoravaju da je opasnost od invazivnih vrsta velika. Na poplavnim područjima invazivne se vrste šire s vodom i nemoguće ih je iskorijeniti. Protiv njih se možemo samo boriti.

Neke od invazivnih biljki

Amorpha fruticosa (amorfa, čivitnjača)

Amorfa je listopadni grm iz porodice mahunarki. Porijeklom je iz Sjeverne Amerike, a u Europu je unesena u 18. stoljeću kao ukrasna biljka. Danas se smatra invazivnom vrstom zbog lake klijavosti sjemenka, njihova lakog širenja (vjetrom, vodom) te brzog rasta. Ometa razvoj drugih biljaka i smanjuje biološku raznolikost.

Ambrozija

Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.) jednogodišnja je biljka koja može narasti do 150 cm visine. Njezina je stabljika dlakava, izbrazdana, često crvenkasta i u gornjem dijelu razgranata. Ambrozija, kao jedna od 100 najgorih europskih invazivnih vrsta, Europu osvaja brzinom od 6 do 20 km godišnje, šireći se iz centara “zaraze” među kojima je i Hrvatska.

Cigansko perje

Cigansko perje ili svilenica (Asclepias syriaca) višegodišnja je zeljasta biljka iz porodice svilenica. Porijeklom je iz Sjeverne Amerike. U Europu je unesena u prvom dijelu 17. stoljeća kao ukrasna biljka, a u Hrvatskoj je prvi put zabilježena u drugoj polovici 19. stoljeća. Raste na vlažnim mjestima uz puteve, na zapuštenim zemljištima, na šumskim područjima.

Jednogodišnja krasolika

Jednogodišnja krasolika (Erigeron annuus L.) jednogodišnja je zeljasta biljka iz porodice glavočika. Prirodno je rasprostranjena na području Sjeverne Amerike, a na područje Europe unesena je kao ukrasna biljka krajem 17. stoljeća. Staništa su joj sunčana i vlažna mjesta, vrtovi, oranice, pašnjaci, često zapuštena i neobrađena zemljišta.