Izbornik
Naslovnica Županije Sisačko-moslavačka
Zdravstvo

Novac za rad laboratorija u Glini, Dvoru i Topuskom

Zavod za hitnu medicinu
Foto: Nikola Čutuk/PIXSELL/Ilustracija
Ukupno 6,369 milijuna kn ove će se godine iz županijskog proračuna izdvojiti za projekte i programe zdravstvenih ustanova

Ukupno će 6,369 milijuna kuna biti ove godine dodijeljeno iz županijskog proračuna za programe i projekte zdravstvenih ustanova u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije. Najviše odlazi Zavodu za hitnu medicinu, 2,475 milijuna kuna, a najmanje, 70.000 kuna, dobit će Lječilište Topusko za logopedske tretmane djece. I sisačka Opća bolnica “Dr. Ivo Pedišić” dobiva novac za logopeda 665.000 kuna, ali i za rad liječnika u Petrinji, dežurstvo na pojedinim odjelima, provedbu pretporođajnih vježbi i program intervencijskog zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda.

škola Sjednica Gradskog vijeća Osigurali novac za besplatne knjige svim osnovnoškolcima

Zavod za javno zdravstvo 910.000 kn utrošit će na ovogodišnje programe mjere zaštite pučanstva od zaraznih i nezaraznih bolesti, program ranog otkrivanja raka dojke te monitoring radioaktivnih tvari u vodi. Neuropsihijatrijskoj bolnici u Popovači financirat će se psiho- i socioterapija branitelja oboljelih od PTSP-a i njihovih obitelji.

Domovi zdravlja Sisak, Kutina i Petrinja novac će dobiti za rad laboratorija u Dvoru, Glini i Topuskom, financiranje pedijatrijskog i ginekološkog tima u Dvoru, 
rad Centra za majku i dijete u 
Kutini i Petrinji te druge programe.

zdravstvo Novac za zdravstvo Ustanovama iz proračuna gotovo 6,4 milijuna kuna Ivan Celjak Projekt Zaželi U Sunji će se 10 žena brinuti o 40 starijih osoba