Izbornik
Naslovnica Županije Virovitičko-podravska
U Županijskoj skupštini usvojen Master plan funkcionalne regije Istočna Hrvatska

Plan za učinkovit i održiv prometni sustav na razini pet županija

Foto: Kristijan Toplak
Projekt Prometni master plan vrijedan je ukupno 6,618.000 kuna

Vijećnici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije usvojili su Master plan funkcionalne regije Istočna Hrvatska. Prometni Master plan funkcionalne regije Istočna Hrvatska je strateški dokument koji će predstavljati strateško utemeljenje za buduće prometne projekte, ubrzati pripremu prometnih projekata u zoni obuhvata i povećati vjerojatnost njihova financiranja iz europskih fondova i drugih financijskih izvora.

OTVORENJE SUSTAVA NOVI GRADAC-DETKOVAC U PROLJEĆE Navodnjavanjem do većih prinosa

Bazni dokument

– Ovaj Master plan prometnog sustava funkcionalne regije Istočna Hrvatska bazni je strateški dokument iz kojeg će proizlaziti mogućnosti za financiranje svih prometnih projekata na ovom području. Njime su identificirane mjere za rješavanje problema, odnosno ciljevi na osnovu kojih ćemo razviti projektne prijedloge za ulaganja na lokalnoj i regionalnoj razini. Na ovaj način omogućit će se integrirano i koordinirano planiranje održivog prometnog sustava na razini pet županija. Tako će se poboljšati prometna dostupnost cijelog područja i otvoriti mogućnost za razvoj održivog gospodarstva u cjelini, posebice poljoprivrede i prehrambene industrije te razvoj turističkih potencijala i mogućnosti zapošljavanja – kazao je župan Igor Andrović.

Projekt Prometni master plan funkcionalne regije Istočna Hrvatska vrijedan je ukupno 6,618.000 kuna, a prijavila ga je VIDRA, Agencija za regionalni razvoj VPŽ.

ANDROVIĆ NAJAVIO Novom skelom preko Drave u Križnici

Nositelj izrade Master plana je Virovitičko-podravska županija. Izradili su ga UMiUM d.o.o. iz Zagreba, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, PNZ svetovanje projektiranje d.o.o. iz Ljubljane kao “zajednica gospodarskih subjekata”, dok je Razbor d.o.o. iz Zagreba pružao savjetodavne usluge u upravljanju projektom.

Opći cilj izrade Master plana je postizanje učinkovitog i održivog prometnog sustava koji će odgovarati potrebama gospodarstva i stanovnika na prostoru funkcionalne regije Istočna Hrvatska. Obuhvaća geografski prostor svih pet slavonskih županija, koje su i županije partneri.

POVEĆANJE SIGURNOSTI Modernizacija devet pružnih prijelaza u Virovitičko-podravskoj

Ekološki prihvatljiv

Zainteresirana javnost kao i javnopravna tijela koja su ovlaštena sudjelovati u postupku imali su mogućnost svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe vezane uz Stratešku studiju i Nacrt prijedloga Prometnog master plana u pisanom obliku dostaviti za vrijeme trajanja javne rasprave županijskom Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu. Od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za zaštitu prirode zatraženo je mišljenje o prihvatljivosti Master plana za ekološku mrežu te je Ministarstvo dostavilo mišljenje da je isti prihvatljiv.

Zatraženo je, također, i mišljenje o provedenoj strateškoj procjeni utjecaja na okoliš Master plana te je Ministarstvo dostavilo mišljenje da je postupak strateške procjene utjecaja na okoliš proveden sukladno Zakonu i Uredbama, čime su se stekli uvjeti za usvajanje Master plana kao dokumenta na županijskim skupštinama svih pet županija partnera u ovom projektu.