Izbornik
Naslovnica Županije Primorsko-goranska
u 88. godini

Preminuo Josip Roje, prvi župan Primorsko-goranske županije

Foto: Primorsko-goranska županija
Kao župan zalagao se za jačanje ovlasti lokalne samouprave kroz decentralizaciju ovlasti i poslova te ustrojavanje moderne administracije u službi građana

U Rijeci je u 88. godini preminuo prim. dr. Josip Roje, prvi župan Primorsko-goranske županije u mandatu 1993-1998 godine. Županija je u to vrijeme bila oformljena kao jedinica lokalne samouprave u čijoj su nadležnosti bili i poslovi državne uprave. Župan je zbog takvih zakonskih i ustrojstvenih odredbi bio državni dužnosnik, a istodobno i čelnik županijske samouprave kojeg je birala županijska skupština, a potvrđivao Predsjednik Republike Hrvatske.

Humanitarna akcija "Sve za našu djecu 2019" Udruge Riječko srce Humanitarna akcija za uređenje senzorne sobe djeci s downovim sindromom

Dr.Josip Roje rođen je u Zagrebu 19. rujna 1931. godine. U Rijeku dolazi 1958. godine kao specijalizant Opće bolnice “Braća dr.Sobol“. Dugogodišnju liječničku karijeru završio je u KBC Rijeka kao primarijus na Odjelu za kardiovaskularne bolesti Klinike za internu medicinu. 

„Pamtit ćemo ga kao prvog župana Primorsko-goranske županije koji je tu funkciju obnašao na samom početku ustrojavanja i djelovanja regionalne samouprave, te trajno obilježio to važno razdoblje u povijesti naše Županije. Kao župan zalagao se za jačanje ovlasti lokalne samouprave kroz decentralizaciju ovlasti i poslova te ustrojavanje moderne administracije u službi građana.“, stoji u telegramu sućuti župana Zlatka Komadine upućenog obitelji Roje. 

Posljednji ispraćaj prim. dr. Josipa Roje bit će na groblju Kozala u petak, 30. kolovoza u 12 sati.