Izbornik
Naslovnica Županije Virovitičko-podravska
Infrastrukturni radovi

Pri kraju nadvožnjak kod Luke Vukovar

Foto: Branimir Bradarić
Plan je da se nadvožnjak završi do 1. kolovoza

U Vukovaru gotovo i nema dijela grada gdje se ne provode neki infrastrukturni radovi koji za cilj imaju podizanje kvalitete života građana. Jedan od važnijih projekata je rekonstrukcija raskrižja državne ceste D2 i Županijske, Gundulićeve ulice i Dunavskog prilaza u kružni tok sa sanacijom postojećeg i gradnjom novog nadvožnjaka preko pruge. Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava ističe da je riječ o iznimno značajnom projektu kojim će se dramatično promijeniti izgled grada Vukovara, a imat će veliki utjecaj na cjelokupan promet u gradu, a posebno na prilaz Luci Vukovar.

Projekt Počeli radovi na uređenju rijeke Vuke od središta Vukovara do Park-šume Adica

– Pored projekta elektrifikacije željezničke pruge Vukovar – Vinkovci, gdje rješavamo segment željezničkog prometa u funkciji Luke Vukovar, ovim projektom koji je sastavnica programa obnove komunalne infrastrukture grada Vukovara, a koji je donijela Vlada RH, jačamo i dovodimo na novu razinu i vid cestovnog prometa. Svjesni smo problema prometa pri samom ulasku u Luku Vukovar, a ovim projektom će se u znatnoj mjeri povećati sigurnost i olakšati ulazak u Luku, ali i osigurati lakše prometovanje – rekao je Penava.

Gradnjom kružnog toka i nadvožnjaka promet će se kroz cijelo ovo područje odvijati u 4 traka, što predstavlja najvažniji dio ovoga projekta vrijednoga 25 milijuna kuna.

Luka Vukovar Nadvožnjak gotov do početka kolovoza

– Rok gradnje i završetka radova je 9 mjeseci, a plan je da se novi nadvožnjak završi do 1. kolovoza, kada bi se promet usmjerio na njega, a istodobno bi započeli radovi na sanaciji starog nadvožnjaka – rekao je rukovoditelj poslovne jedinice Osijek tvrtke Hrvatske ceste Goran Martinović.