Izbornik
Naslovnica Županije Zagrebačka
Prezentacija projekta “Radost življenja”

Radionice i kulturno uzdizanje za starije

Dugo Selo
Foto: Grad Dugo Selo
Projekt će trajati 18 mjeseci, a naglasak je stavljen na aktivno sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima

Grad Dugo Selo poziva sve zainteresirane da sutra u 18 sati dođu u Gradsku vijećnicu na prezentaciju projekta “Radost življenja”, koji se odvija u sklopu projekta „Umjetnost i kultura 54+“ za osobe starije od 54 godine.

Djeca i odrasli veselo su igrali “školicu” i ispunjavali zadatke Dugo Selo veselo je obilježilo Svjetski dan mladih Kredom i brojevima vraćamo se u mladost

Podsjetimo, Grad Dugo Selo u suradnji s POU Dugo Selo te KUD-om “Preporod” prijavio je i dobio bespovratna sredstva u iznosu od 806.716,78 kn za navedeni projekt. Riječ je o projektu koji je spoj tradicijske kulture i vrijednosti, a obogaćen je elementima moderne glazbe i dramske umjetnosti. Cilj je stanovnicima Dugog Sela i okolice omogućiti razvijanje povezanosti s tradicijom i teritorijem, jačanje kulturnog identiteta i rast umjetničke publike. Mnoge su prednosti kulturnih aktivnosti starijih osoba.

Omogućuje im se korištenje kreativnih i intelektualnih kapaciteta i razvoj motoričkih vještina, a stimulira se i njihovo sudjelovanje u društvu, što jača njihove društvene kontakte i autonomiju. Ciljanu skupinu čine svi stanovnici grada Dugog Sela stariji od 54 godine, a posebno žene i nezaposleni koji su izloženiji izolaciji i izostanku sudjelovanja u kulturnim i umjetničkim programima. Za ove aktivnosti angažirat će se stručnjaci s iskustvom u svojim poljima, a njihov angažman jamči uspješnost provedbe.

Projekt će trajati 18 mjeseci, a naglasak će biti stavljen na aktivno sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima. Rezultati projekta prezentirat će se široj javnosti.

Organizirat će se radionice tradicijske umjetnosti - folklora, pjevanja i sviranja, izrade tradicijskog nakita i ruha kao i umjetnosti. Projekt će kod korisnika doprinijeti smanjenju osjećaja izoliranosti i manje vrijednosti jer je kreiran tako da izjednačuje mogućnosti sudjelovanja svih sudionika.

Mali preporodaši “pokorili” su Francusku svojim nastupima i nošnjom Ponosno predstavili svoju domovinu i Dugo Selo Mali preporodaši pokorili Francusku