Izbornik
Naslovnica Županije Šibensko-kninska
Rok za dostavu ponuda po natječaju je 30 dana od dana objave

Raspisan javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Podi

Raspisan javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Podi
Foto: Grad Šibenik
Najboljim ponuditeljem smatrat će se onaj koji je do zadnjeg dana roka predao potpunu ponudu sa svom traženom dokumentacijom sukladno uputama, Općim i posebnim uvjetima te tako ostvario najveći broj bodova.

Grad Šibenik danas je raspisao javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Podi radi izgradnje gospodarsko-poslovnog i/ ili gospodarsko-proizvodnog sadržaja.

Postavljanje ploča na glavnom trgu u Šibeniku Radi se punom parom Postavljaju se ploče na trgu u Šibeniku ispod kojeg niče velika podzemna garaža

Riječ je o parcelama površine 10 tisuća te 9.933 četvorna metra za koje se od potencijalnih kupaca očekuje ponuda od najmanje 5 eura po četvornom metru.

Natjecati se mogu domaće i strane pravne i fizičke osobe (obrti) registrirane za obavljanje djelatnosti gospodarsko-poslovnog ili proizvodnog tipa koje zadovoljavaju uvjete utvrđene natječajnom dokumentacijom.

GOTOVO DO LJETA 2020. Radovi na podzemnoj garaži u Šibeniku napreduju

Rok za dostavu ponuda po natječaju je 30 dana od dana objave u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“ (13. ožujka 2020.), a javno otvaranje ponuda bit će 14. travnja 2020. u 10 sati u prostorijama šibenske gradske uprave, piše Grad Šibenik

Zainteresirani ponuditelji natječajnu dokumentaciju mogu otkupiti i preuzeti u Upravi gradske tvrtke „Podi Šibenik“ d.o.o., Velimira Škorpika 17b (Poduzetnički inkubator Šibenik) svakog radnog dana od 8 do 15 sati.

Sjajna posezona Šibenik u listopadu posjetio rekordan broj gostiju

Najboljim ponuditeljem smatrat će se onaj koji je do zadnjeg dana roka predao potpunu ponudu sa svom traženom dokumentacijom sukladno uputama, Općim i posebnim uvjetima te tako ostvario najveći broj bodova.