Izbornik
Naslovnica Županije Virovitičko-podravska
Senzibilizacija đaka

Školarci učili o palijativnoj skrbi

Foto: Kristijan Toplak
Edukacija je održana u sklopu projekta "Razvoj palijativne skrbi u Virovitičko-podravskoj županiji"

Učenici 4. i 5. razreda srednje medicinske škole sudjelovali su u edukaciji u Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije na temu palijativne skrbi.

Čak 4389 noćenja lani u Kuriji Janković u Kapela Dvoru Gosti stizali i iz Izraela i Brazila

Edukacija je održana u sklopu projekta "Razvoj palijativne skrbi u Virovitičko-podravskoj županiji", a cilj joj je senzibilizirati učenike za brigu i skrb o oboljelima suočenim s problemom progresivnih neizlječivih bolesti te im omogućiti stjecanje dodatnih stručnih znanja i vještina potrebnih za zdravstvenu njegu palijativnih pacijenata.