Izbornik
Naslovnica Županije Međimurska
Kandidatura

Tehnička škola mogla bi postati regionalni centar

Tehnička škola Čakovec
Foto: Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL
Ako Tehnička škole bude izabrana, uz Metalsku jezgru za koju je odobreno više od 30 milijuna, u znanstvenu izvrsnost u 2018. uložit će se više od 80 milijuna jer bi se za regionalni centar moglo povući do 50 milijuna kuna

Međimurska županija kandidirala je Tehničku školu Čakovec za imenovanje regionalnim centrom kompetentnosti za strukovno područje strojarstva. Mreža regionalnih centara donijet će se tijekom ljeta. Županija će održati niz sastanaka s poduzetnicima s kojima je surađivala pri osnivanju metalske jezgre i pripremi studija strojarstva na Međimurskom veleučilištu.

Ako Tehnička škole bude izabrana, uz Metalsku jezgru za koju je odobreno više od 30 milijuna kuna, u znanstvenu izvrsnost u ovoj godini uložit će se više od 80 milijuna kuna jer bi se za regionalni centar moglo povući do 50 milijuna kuna.     

Metalska jezgra Strateški projekt Metalska jezgra Hi-tech laboratoriji niču u konjušnici bivše vojarne Međimurska županija Zaštita prirode Ptice bregunice prirodna zaštita od komaraca