Izbornik
Naslovnica Županije Virovitičko-podravska
OKONČAN PROJEKT

Teškim bolesnicima pomagat će 50 novih educiranih volontera

Foto: Kristijan Toplak
U sklopu projekta pokazali smo važnost palijativne skrbi na našem području, volontiranjem i edukacijom, ali i nabavom potrebne opreme, ističe župan Andrović

Povećali su se znanje i svijest stanovnika o važnostima, mogućnostima i načinima ostvarivanja prava na palijativnu skrb – rezultat je to projekta "Razvoj palijativne skrbi u Virovitičko-podravskoj županiji", za koji je nedavno održana završna konferencija. Napisala ga je Razvojna agencija VIDRA, a vrijedan je 491.289 kuna i potpuno je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda.

Ljudi široka srca

Nositelj je projekta Virovitičko-podravska županija s partnerima, Domom zdravlja Virovitičko-podravske županije i Općom bolnicom Virovitica.

– U sklopu projekta pokazali smo važnost palijativne skrbi na našem području, volontiranjem i edukacijom, ali i nabavom potrebne opreme. Nekad je iznimno važna topla riječ, razgovor ili zagrljaj s bolesnikom. Svi oni koji su sudjelovali u ovom projektu, kao i oni koji će sudjelovati i nadalje u stvaranju bolje i kvalitetnije palijativne skrbi na području Virovitičko-podravske županije, znaju koliko u svemu tome ključnu ulogu imaju ljudi široka srca i na tome im neizmjerno hvala – poručio je župan Igor Andrović.

Tijekom više od godine dana 50 volontera pohađalo je edukacije kako bi bili pripremljeni za ispomoć obiteljima palijativnih pacijenata. Dom zdravlja VPŽ-a opremljen je s tri, a Opća bolnica Virovitica s pet prilagođenih kreveta koji se već koriste i nalaze se na COVID odjelu.

– Projektom smo dobili 50 novih ljudi koji su na raspolaganju svima nama u kvalitetnom zbrinjavanju palijativnih pacijenata. Uz krevete koje smo dobili, ti ljudi naš su najveći benefit. Između ostalog, ne treba zaboraviti ni samoedukaciju koja je bila organizirana tijekom projekta, gdje smo čak i mi, koji smo već na neki način uključeni u palijativnu skrb, mogli dobiti još neke nove informacije – rekao je ravnatelj županijskog Doma zdravlja Ivica Fotez.

U sklopu projekta uspostavljen je Volonterski centar za palijativnu skrb koji je opremljen informatičkom opremom i namještajem, promicane su zdrave životne navike, a sve s ciljem prevencije smrtnosti povezanih s kroničnim bolestima.

Trebaju pažnju i mir

– Osi što pomažu obiteljima palijativnih pacijenata, volonteri koji su pohađali edukacije u praksi idu i u bolnicu na palijativne odjele kako bi mogli ohrabriti bolesnike, provesti s njima određeno vrijeme, jer jasno je da zdravstveni djelatnici ne mogu u svakom trenutku biti uz njih. Njima treba pažnja, treba im mir, treba im netko tko će s njima porazgovarati i tko će ih razumjeti. Iako nas je pandemija koronavirusa spriječila da odradimo sve kako treba, pet radionica ipak je provedeno, planirana je još jedna za obitelji na kojoj bi ih se upoznalo s načinom kako se lakše nositi s teškoćama s kojima su suočeni. Edukatori su bili osobe koje su dobro upućene u sve i koje čak rade u nekim palijativnim ustanovama. Volonterima je s njihove strane prezentirano kako se odnositi prema palijativnim pacijentima – navela je Melita Sirovica, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, branitelje i socijalnu skrb.

– Problem je jedino što praktičnu edukaciju nije bilo moguće provesti zbog epidemiološke situacije, tako da možda i dobar dio naših polaznika nije spreman, bilo emocionalno ili na neki drugi način pristupiti obitelji i brinuti se za osobu kojoj je to potrebno – nastavila je pročelnica Melita Sirovica.