Izbornik
Naslovnica Županije Sisačko-moslavačka 45 pregleda
Korištenje potencijala kulturne i prirodne baštine Moslavine

Turistički razvoj Moslavačke gore

Foto: Grad Kutina
U projektu razvoja turizma ovog područja sudjelovat će mnogi stručnjaci

Grad Kutina zajedno s Turističkom zajednicom grada Kutine i partnerima planira izradu projekta turističkog razvoja Regionalnog parka Moslavačka gora. Moslavačka gora, prepoznatljiva krajobrazna cjelina šireg područja Bjelovarsko-bilogorske i Sisačko-moslavačke županije, sa svojom geološkom raznolikošću predstavlja važan prirodni čimbenik na kojem se temelje biološka, kulturna i krajobrazna raznolikost koje predstavljaju značajne potencijale za razvoj znanstveno-edukativnog turizma (geoturizma) kao specifične ponude regionalnog parka.

Zlatko Babić Sastanak u Zagrebu Rekonstrukcija doma u MO-u Banova Jaruga

– Zbog slikovitog odnosa poljoprivredno-šumskih površina, velike georaznolikosti, raznolikosti šumskih vrsta, očuvanih potočnih dolina i travnjaka s brojnim i raznolikim biljnim i životinjskim vrstama, kulturno-povijesne i tradicijske baštine, kao i brojnim stazama i putovima, Moslavačka gora predstavlja važno ekološko uporište i izletište u blizini naseljenog prostora pogodno za razvoj svih vidova rekreacije i turizma – kažu u Turističkoj zajednici. Upravo zaštita ovog područja u kategoriji „regionalni park“ omogućava očuvanje svih vrijednosti Moslavačke gore i otvora perspektivu za održivi razvoj.

U projekt će biti uključeni stručnjaci iz područja geologije, arheologije, biologije, zaštite prirode i turizma. 

Primopredaja poslovnih prostora poduzetnicima zakupnicima u PUNK-u Mjesto za razvoj 29 malih i srednjih poduzetnika s područja Kutine