Izbornik
Naslovnica Županije Međimurska
Obnovljivi izvori energije

Uz solarne panele godišnja ušteda na energentima 60.000 kuna

Foto: Međimurska županija
Sustav obnovljivih izvora energije ugrađen u zgrade Centra znanja

Zahvaljujući projektu vrijednom 1,2 milijuna kuna, ugrađeni su sustavi obnovljivih izvora energije na zgrade Centra znanja Međimurske županije, čime će se postići godišnja ušteda od oko 60.000 kuna. što je vrlo važno s obzirom na trenutačno visoke cijene energenata. Povrat ulaganja je već nakon tri godine.

– Sama ideja projekta proistekla je iz MENEA-e koja je u suradnji s Međimurskom županijom i ostalim korisnicima Centra znanja pripremila prijavu za natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Elektrane će na godišnjoj razini proizvesti 68.000 kWh električne energije – rekao je direktor Međimurske energetske agencije Alen Višnjić. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodijelio je gotovo 500.000 kuna bespovratnih sredstava. Fotonaponske elektrane ugrađene su na tri zgrade. Ugrađen je 191 solarni panel. Projekti koji vode uštedama i energetskoj neovisnosti na razini Međimurske županije prepoznati su kao prioritetni posljednjih godina.

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA Prvi privatni objekt u državi s certifikatom Ecolabel

– Fiksirajući cijene plina i električne energije, postigli smo godišnju uštedu od 5,5 milijuna kuna na električnoj energiji i uštedu od 17 milijuna kuna na plinu. Za sve naše zgrade u školstvu, zdravstvu i javnoj upravi osigurane su dovoljne količine energenata te sredstava za njihovo plaćanje – rekao je župan Matija Posavec dodavši kako su već prije na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prijavljeni projekti ugradnje obnovljivih izvora energije na područne škole u Zabancu, Peklenici i Prekopi, u osnovnim školama u Štrigovi i Orehovica te na Domu zdravlja Čakovec, čime se nastavlja jasna županijska politika oko postizanja energetske neovisnosti i učinkovitosti.