Izbornik
Naslovnica Županije Brodsko-posavska
PRIJAVE ZAINTERESIRANIH DO 27. LISTOPADA

Županija studentima sufinancira prijevoz vlakom

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova prijevoza vlakom student mora dokazati da ima prebivalište na području Brodskoposavske županije te da je redovan student

Upravni odjel za obrazovanje, sport i kulturu Brodsko-posavske županije objavio je javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje troškova javnog prijevoza željeznicom za redovne studente.

Završeni radovi na obnovi zgrade stare poliklinike i pedijatrije brodske bolnice Bolnica oku ugodna i energetski učinkovitija, ušteda oko 650 tisuća kuna

Kako se navodi, Županija će redovnim studentima sufinancirati prijevoz, od redovne prijevozne karte za pojedinačna putovanja prema cijenama prijevoznika koje vrijede na dan kupnje prijevozne karte, a prijevoznik će studentima odobriti povlasticu. Putničke blagajne prijevoznika izdavat će studentske pojedinačne karte na temelju važeće pametne kartice s potrebnim profilom koju studenti kupuju o svome trošku temeljem potvrde/popisa koje im dostavi Županija.

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova prijevoza vlakom student mora dokazati da ima prebivalište na području Brodsko-posavske županije te da je redovan student stručnog ili sveučilišnog preddiplomskog, diplomskog ili integriranog diplomskog sveučilišnog studija, što se dokazuje potvrdom obrazovne ustanove o upisu u redovno školovanje za akademsku 2020./2021.godinu. Prijave se podnose putem prijavnog obrasca koji se nalazi na stranici www.bpz. hr. Prijavitelj je dužan dokumentaciju za dokazivanje obveznih kriterija dostaviti putem pošte ili osobno u pisarnicu na urudžbeni zapisnik zajedno s prijavnim obrascem na adresu: Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu, Petra Krešimira IV broj 1, 35 000 Slavonski Brod. Javni poziv traje 15 dana od dana njegove objave, a objavljen je 12. listopada.