Izbornik
Naslovnica Gradovi Ivanec
Nesavjesne prijavite komunalcima

Ako nered ne prestane, postavit ćemo kamere pa se kazne više neće moći izbjeći

Ivanec smeće
Foto: Grad Ivanec
Među otpadno staklo i PVC ambalažu neki odbacuju kućno smeće koje brzo fermentira i raspada se

Iz Grada Ivanca poslali su apel građanima da poštuju komunalni red, te su pozvali sve stanare koji uoče da netko kućno smeće odlaže u kontejnere za odvojeno prikupljanje otpada, da o tome odmah obavijeste Komunalno redarstvo.

Unatoč tomu što na kontejnerima jasno piše za koju su vrstu reciklažnog otpada namijenjeni kao i tomu da se u Ivancu otpad selektira već desetak godina (a da se i ne spominju leci distribuirani svim kućanstvima te brojni apeli i kampanje za odvojeno odlaganje otpada namijenjena reciklaži), očito je da neke građane za to nije briga, kažu iz Grada.

Svaki put kad dolaze prazniti kontejnere za odlaganje otpadnog stakla (zeleni kontejner) ili PVC ambalaže (žuti spremnik) pokraj stambenih zgrada u Ivancu, djelatnici Ivkoma nailaze na vrlo ružne prizore.

Foto: Grad Ivanec

Naime, među otpadno staklo i PVC ambalažu neki odbacuju kućno smeće koje brzo fermentira i raspada se što potpuno onemogućuje njegovo selektiranje.

- S druge strane, takvo postupanje degradira i obezvređuje trud velikog broja ekološki osviještenih građana, koji otpad uredno selektiraju i odgovorno ga odlažu u odgovarajuće kontejnere. Naime, događa se da su spremnici za reciklažni otpad toliko ispremiješani s običnim smećem da radnicima ne preostaje drugo nego da kompletan sadržaj odvezu na odlagalište u Jerovec. A samim time na smetlištu završava plastika/staklo/papir, sve ono što su građani prethodno uredno skupljali, spakirali i odložili za reciklažu - kažu iz gradske uprave.

Uz ponovni apel građanima da poštuju komunalni red, pozivaju se stanari koji uoče da netko kućno smeće odlaže u kontejnere za odvojeno prikupljanje otpada, da o tome odmah obavijeste Komunalno redarstvo Grada Ivanca na tel. 492-864, mob. 091 44 04 895.

- Ukoliko nered ne prestane, jer sumnja se da je riječ uvijek o istim pojedincima, krajnja mjera bit će postavljanje video nadzora, a onda se kazne više neće moći izbjeći - kažu iz Grada.