Izbornik
Naslovnica Gradovi Dubrovnik
Riječ je o projektu “Grad ZA djecu“ ukupne vrijednosti 14.080.986,10 kuna,

Europskim sredstvima nabavljena oprema za igralište Dječjeg vrtića Pile

Europskim sredstvima nabavljena oprema za igralište Dječjeg vrtića Pile
1/5
Foto: Grad Dubrovnik
Projekt je u potpunosti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

U sklopu projekta “Grad ZA djecu – poboljšanje usluga i uvjeta za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Dubrovnika nabavljena je oprema za igralište Dječjeg vrtića Pile, a koju je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Grad Karlovac do sada uložio više od 100 milijuna kuna u obnovu i gradnju gradskih vrtića Dječji vrtić Dubovac energetski se obnavlja, djeca će biti smještena u druge, nove vrtiće

Postvljena oprema vrijednosti 269.662,50 kuna uključuje antistres podlogu, igralo, vrtuljak, penjalicu, klackalicu, njihalicu, kućicu s didaktikom, pješčanik i učionicu na otvorenom, dvije klupe, drveni koš za otpatke te 2D školicu.

Europskim sredstvima nabavljena je i informatička oprema za Dječji vrtić Pčelica u Novoj Mokošici – video nadzor, prijenosno računalo i projektor, a u tijeku je i postavljanje preostale opreme - Montessori opreme u dječjim vrtićima Škatulica, Mala kuća, Palčica, zatim senzorne sobe u vrtićima Pčelica i Palčica te opreme za sportski program u vrtićima Pile, Ciciban i Palčica.

Naime, riječ je o projektu “Grad ZA djecu“ ukupne vrijednosti 14.080.986,10 kuna, a koji je u potpunosti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

položen kamen temeljac Novi dječji vrtić uskoro u Murskom Središću

U sklopu projekta uvedena je usluga poslijepodnevne smjene, kao i rad subotom u određenim dječjim vrtićima, pružanje usluge u vrtiću na Lopudu i tijekom ljeta, zaposlili su se brojni odgojitelji, asistenti, djelatnici u tehničkom osoblju i u drugom stručnom kadru poput psihologa te se financiraju i brojne edukacije usmjerene ka jačanju stručnih kompetencija za kojim je stručna služba vrtića iskazala interes.