Izbornik
Naslovnica Gradovi Koprivnica
Približavanje kvotama i ciljevima EU

Koprivnica na 51 posto odvojeno prikupljenog otpada, osjetno manji odvoz na Piškornicu

1/2
Foto: Robert Mihaljević
Na Piškornicu je tijekom prošle godine, prema podacima Komunalca, s područja Koprivnice i prigradskih naselja odloženo oko 6300 tona različitog otpada, što je osam posto manje nego u 2018. godini

Koprivnica je tijekom prošle godine premašila kvotu od 50 posto odvojeno prikupljenog otpada i približila se ciljevima koje, prema preporukama EU, treba ispuniti do 2022. godine.

Uskoro podjela Uskrsnica od 100 kuna za koprivničke umirovljenike

U prvih 10 gradova

Službeni podaci govore da je Koprivnica ovog trena na 51 posto odvojeno prikupljenog otpada, što znači da samo 49 posto završava na odlagalištu Piškornica kod Koprivničkog Ivanca. Posebno je važno to da je učinjen veliki skok u odnosu na 2018., kad je odvajanje iznosilo oko 42 posto. Stoga je podravsko središte u top 10 gradova u Hrvatskoj po odvojeno prikupljenom otpadu. Važna je činjenica da će uskoro biti pušteno u pogon novo reciklažno dvorište u Herešinu koje je stajalo 5,2 milijuna kuna, a 85 posto novca osigurano je iz fondova EU. Tim objektom, istaknula je čelnica koprivničkoga Komunalca Nataša Tetec, znatno se povećao kapacitet za prikupljanje korisnog otpada.

– To će pridonijeti ostvarenju ciljeva iz plana gospodarenja otpadom Hrvatske. Do 2022. cilj je da odvajamo 60 posto iz mase komunalnog otpada – naglasila je Nataša Tetec.

Otkrila je i to da je u pripremi projekt proširenja i obnove postojeće kompostane u koju bi se uvele nove tehnologije kako bi se prikupilo što više biootpada. Kako je Komunalac tijekom prošle godine količinu odvojeno prikupljenog otpada uspio povećati za desetak posto? U izvještaju o kojem je nedavno raspravljalo Gradsko vijeće Koprivnice predočene su konkretne brojke koje otkrivaju model tog uspjeha. Na Piškornicu je tijekom prošle godine, prema podacima Komunalca, s područja Koprivnice i prigradskih naselja odloženo oko 6300 tona različitog otpada, što je osam posto manje nego u 2018. godini.

Procvat stanogradnje u Koprivnici Počinje gradnja novih POS-ovih kuća na lokaciji Cvjetna

Povećanje plastike

Istodobno, količina miješanog komunalnog otpada iznosila je oko pet tisuća tona i bila je čak 14 posto manja nego godinu ranije. Da nije bilo velikog povećanja odlaganja otpada nastalog sortiranjem plastike za 240 posto (na 439 tona), rezultat bi bio još bolji. Ključ Komunalčeva uspjeha leži, prije svega, u skupljanju korisnog otpada na kućnom pragu, ali i u radu kompostišta te reciklažnog dvorišta za građevinski otpad u Herešinu. Količina biootpada prikupljenog u kompostištu lani je iznosila čak 5450 tona, što je 65 posto više nego prethodne godine. Istodobno, količina prikupljenog biootpada na kućnom pragu (u zelenim vrećama i smeđim kantama) bila je na 2250 tona, što je 28 posto više.

Čelnici grada nezadovoljni premijerovim istupom Ove godine neće se graditi ni kilometar nove brze ceste prema Koprivnici

Na kućnom pragu tijekom prošle godine prikupljene su i 563 tone plastičnog otpada (rast od 126 posto) te 447 tona papira i kartona, što je 156 posto više nego tijekom 2018. godine. Prikupilo se i više korisnog otpada u starom reciklažnom dvorištu u Dravskoj u koje je lani stigla 991 tona različitog otpada: najviše glomaznog (479 tona) te papira i kartona (131 tona).