Izbornik
Naslovnica Gradovi Dubrovnik
LOKACIJSKA DOZVOLA

Korak do realizacije nove ceste za naselje Nuncijata

Foto: Grad Dubrovnik
Prostornoplanskim i drugim predloženim mjerama ublažit će se blagi negativni utjecaj na područje Gruškog zaljeva

Grad Dubrovnik izradio je projektnu dokumentaciju za ishođenje lokacijske dozvole za novu cestu prema naselju Nuncijata.

GRADNJA CESTE MOST-OSOJNIK Stvaraju se preduvjeti za širenje Grada i izgradnju nove stambene zone u Podbrežju

Zahtjev za lokacijsku dozvolu bit će predan nakon što se dobije pozitivno mišljenja na HIA-u (Studija procjene utjecaja UPU Nuncijata na dobro svjetske baštine) koja je vezana i za braniteljsko naselje na Nuncijati, a koja se dostavlja Ministarstvu kulture RH, odnosno UNESCO-u, što je bio uvjet Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.

Očekuje se da bi mišljenje na HIA-u trebalo stići do kraja veljače, čime bi se ispunili uvjeti za ishođenje lokacijske dozvole. Na zahtjev Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, idejno rješenje priključka gradskog naselja Nuncijata na državnu cestu D8, uključeno je i u obuhvat studije procjene utjecaja UPU Nuncijata na dobro svjetske baštine (HIA), kako bi se sagledali kumulativni utjecaji gradnje novog naselja i prateće mreže prometnica i priključka na državnu cestu D8.

RJEŠENJE ZA TAMARIĆE Nova cesta u Mokošici dobila pravomoćnu građevinsku dozvolu

Zaključak studije procjene utjecaja na dobro svjetske baštine pokazao je kako nema štetnog utjecaja na povijesnu jezgru, dobro svjetske baštine, a postoji blagi negativni utjecaj na područje Gruškog zaljeva. Predloženim tehničkim rješenjima predviđena je izgradnja novih prometnih površina zapadno od izgrađenog dijela naselja Nuncijata te zamjena postojećeg priključka na D8 novim.