Izbornik
Naslovnica Gradovi Supetar
Sve veći broj hitnih medicinskih letova

Lokacija u mjestu Mirca ispunjava sve uvjete za helidrom

Foto: gradsupetar.hr
Kod odabira lokacije bilo je najvažnije da zadovolji potrebe za sigurno dnevno, a pogotovo noćno slijetanje helikoptera

Svake godine broj hitnih medicinskih letova s otoka Brača je sve veći i veći i upravo to je potaklo i razradu i planiranje izgradnje helidroma u blizini grada Supetra, javljaju iz grada.

Projekt heliodroma za medicinske letove sa područja grada je sada gotov, odabrana je njegova lokacija i dobijena lokacijska dozvola. Projektno je odabrana lokacija u mjestu Mirca, na parceli broj k.č. 121, k.o. Mirce, za koju se pokazalo da ispunjava sve potrebne uvjete za helidrom. 

Bilo je važno da lokacija zadovolji potrebe za sigurno dnevno, a pogotovo noćno slijetanje helikoptera. Također valja spomenuti da blizina grada Supetra i Doma zdravlja Supetar odakle jedinice hitne pomoći vrše transport unesrećenih osoba, omogućava skraćenje vremena transfera osoba do mjesta na kojem im se može pružiti adekvatna pomoć, što povećava šanse za uspješan oporavak unesrećenih osoba.  Odabrana lokacija nema visokih prepreka, te je visinski i građevinski idealna za poziciju helidroma.