Izbornik
Naslovnica Gradovi Supetar
Projekti Grada Supetra

Plan upravljanja pomorskim dobrom

Grad Supetar donio je Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Supetra za 2019. godinu
Foto: Grad Supetar
Upravljanje pomorskim dobrom podrazumijeva održavanje, unapređenje, brigu o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi, kao i posebnu upotrebu, odnosno gospodarsko korištenje pomorskog dobra na temelju koncesije ili koncesijskog odobrenja.

Na temelju članka 46. Statuta Grada Supetra (»Službeni glasnik Grada Supetra«, br. 09/09., 04/13., 03/14., 19/15.) i članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine«, br. 36/04., 63/08., 133/13. i 63/14.), gradonačelnica donosi Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Supetra za 2019. godinu.

Supetar, Aktivna zona Šest sprava za vježbanje I Supetar dobio Aktivnu zonu - vježbalište na otvorenom

Planom upravljanja pomorskim dobrom za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se sadržaj redovnog upravljanja pomorskim dobrom, sredstva za upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Grada Supetra, kao i mikrolokacije za obavljanje propisanih djelatnosti.

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja daje koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, koje ne isključuju niti ograničavaju opću upotrebu pomorskog dobra.

radovi Počeli radovi Supetar će dobiti novu benzinsku postaju

Upravljanje pomorskim dobrom podrazumijeva održavanje, unapređenje, brigu o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi, kao i posebnu upotrebu, odnosno gospodarsko korištenje pomorskog dobra na temelju koncesije ili koncesijskog odobrenja.