Izbornik
Naslovnica Gradovi Poreč 51 pregleda
Natječaj 'Građenje reciklažnih dvorišta'

Poreč prijavio projekt vrijedan gotovo tri milijuna kuna

reciklažno dvorište
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Izrađena je projektna dokumentacija, koju je sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 100% iznosu te je ishođena građevinska dozvola

Grad Poreč prijavio je projekt 'Rekonstrukcija odlagališta komunalnog otpada Košambra - premještanje reciklažnog dvorišta na novu lokaciju i dogradnja postrojenja za predobradu izdvojenih sastavnica komunalnog otpada' na Javni poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ministarstva zaštite okoliša i energetike na dostavu projektnih prijedloga 'Građenje reciklažnih dvorišta'.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kroz Operative program Konkurentnost i kohezija i Kohezijski fond osiguralo je 144.500.000 kuna za građenje reciklažnih dvorišta sa svom pripadajućom opremom i infrastrukturom. Natječaj je otvoren do 31. prosinca 2018. godine, a udio sufinanciranja iznosi do 85% prihvatljivih troškova.

- Cilj Poziva je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava, koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13) propisuje obvezu jedinicama lokalne samouprave o osiguravanju funkcioniranja jednog ili više reciklažnih dvorišta na svom području ovisno o broju stanovnika. Grad Poreč - Parenzo u odnosu na broj stanovnika dužan je osigurati jedno reciklažno dvorište - kažu iz Grada Poreča.

U sustavu gospodarenja komunalnim otpadom funkcionalno reciklažno dvorište čini jednu od važnih sastavnica u svrhu osiguranja odvojenog prikupljanja, prije svega, problematičnog (opasnog) otpada te otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

U cilju povećanja stope odvojenog prikupljenog komunalnog otpada i smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište, izrađena je projektna dokumentacija, koju je sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 100% iznosu te je ishođena građevinska dozvola.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.782.187,50 kuna, a uključuje troškove izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta, stručni nadzor, informativno - izobrazne aktivnosti te troškove promidžbe i vidljivosti. Očekivana vrijednost bespovratne potpore iznosi 85% odnosno 2.364.859,37 kn, priopćili su iz Grada Poreča.