Izbornik
Naslovnica Gradovi Ivanec 30 pregleda
Na dvije lokacije

Postavljeni kontejneri za zbrinjavanje opasne ambalaže od pesticida

Novi kontejneri u Ivancu
Foto: Grad Ivanec
Riječ je o kontejnerima zapremnine 700 litara, dimenzija 100 x 120 x 80 cm, a koji su vakuumski zatvoreni i ne ispuštaju mirise ili sadržaj u okoliš

Na dvije vinogradarski najfrekventnije lokacije na području grada Ivanca - Vrhi i Sinovske su, zahvaljujući građanskoj akciji Udruge vinogradara i vinara Peharček, postavljeni kontejneri za zbrinjavanje opasne ambalaže od pesticida.

Kontejneri su nabavljeni u sklopu projekta "Zbrinjava educirano" prijavljenog na natječaj "Naš doprinos zajednici" koji je raspisala Regionalna zaklada za lokalni razvoj “Zamah”, izvijestili su iz Ivanca.

Ovime je građanska akcija Udruge Peharček uspješno privedena kraju, a nabavljene kontejnere moći će koristiti svi - vinogradari, ratari, vrtlari i voćari - za odlaganje ambalaže od raznih sredstava za tretiranje vinograda i drugih poljoprivrednih kultura.  

Riječ je o kontejnerima zapremnine 700 litara, dimenzija 100 x 120 x 80 cm, a koji su vakuumski zatvoreni i ne ispuštaju mirise ili sadržaj u okoliš.

Kupnja, dovoz i postavljanje kontejnera dogovoreni su s tvrtkom Ciak d.o.o., koja će ujedno prikupljen otpad odvoziti te zbrinjavati prema najvišim ekološkim standardima.

Edukacija vinogradara

Navedeni projekt za udrugu Peharček napisao je i aplicirao stručni tim mladih voditelja EU projekata iz Projektnog ureda Grada Ivanca, a prijavljena građanska akcija našla se gotovo pri vrhu rang ljestvice odobrenih projekata.

Projektna aktivnost koja je prethodila postavljanju kontejnera bila je edukacija vinogradara o procesima i preparatima vezanim uz preradu grožđa.

Time se na kvalitetan i održiv način zaokružila jedna korisna i lijepa ekološka priča ivanečkih vinogradara. Naučili su koje pesticide koristiti, kada i koliko, a naposljetku će tu istu ambalažu zbrinuti sigurno, ne zagađujući okoliš i ne uništavajući biljni i životinjski svijet.

- Provedbom projekta stekli smo veliko iskustvo, a provedena građanska akcija izazvala je velik interes i participaciju javnosti. Naime, na predavanju smo okupili stotinjak vinogradara, a kontejnere je cijela zajednica dočekala s pohvalama i odobrenjem – kazao je po završetku projekta predsjednik Udruge Dragutin Mesec, koji je dao ideju za ovaj projekt.
Ukupna vrijednost provedenog projekta je 10.500 kuna, a bespovratno je od Zaklade „Zamah“ dobiveno 10.000 kuna.