Izbornik
Naslovnica Gradovi Zaprešić
“Informiraj! Reduciraj! Recikliraj!”

Projektom do manje otpada na odlagalištima

Reciklata
Foto: Općina Pušća
Općina Pušća dobila je pola milijuna kuna za provedbu projekta kojem je konačni cilj smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta

Na području Općine Pušća započeo je projekt “Informiraj! Reduciraj! Recikliraj!” koji, kako se to službeno navodi u opisu projekta, obuhvaća provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti u svrhu izgradnje svijesti stanovništva predmetnog područja o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom s posebnim naglaskom na sprečavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvu, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, a sve s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

kuglanje Zaprešić Brojna kulturna, sportska i zabavna događanja na 'Danima Jelačića'

Sve je započelo 15. siječnja ove godine kad je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo Poziv za dostavu projektnih prijedloga za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. godine. Općina se prijavila s već spomenutim projektom i dobila 500 tisuća kuna za njegovu provedbu, a osim u Pušći isti će se provoditi i u tri susjedne općine.

Načelnica Pušće Anđela Cirkveni ističe i kako je Općina u proteklom razdoblju uložila znatna sredstva u programe zaštite okoliša kao što su zeleni otoci koji su postavljeni u svih osam naselja općine te izgradnja mobilnog reciklažnog dvorišta. 

Logopedska ambulanta u Zaprešiću Suradnja sa SUVAG-om Prvog dana listopada s radom počinje nova logopedska ambulanta Kuglačka dvorana u Zaprešiću Od 2. do 6. listopada 30. Svjetski kuglački kup U zaprešićku modernu dvoranu dolazi svjetska kuglačka elita