Izbornik
Naslovnica Gradovi Supetar
Nedostaje mjesta na starom groblju

Prostorni plan definirat će lokaciju novog groblja

Foto: gradsupetar.hr
U tijeku je snimanje geodetske podloge pa se nakon usvajanja odluke može krenuti u izradu UPU-a "Novo groblje Supetar".

Gradskom Vijeću Grada Supetra gradonačelnica je uputila prijedlog Odluke za izradu urbanističkog plana uređenja novog groblja. Kroz prostorni plan definirana je lokacija za novo groblje, u tijeku je snimanje geodetske podloge pa se nakon usvajanja odluke može krenuti u izradu UPU-a "Novo groblje Supetar". 

Ovim planom utvrditi će se uvjeti smještaja građevina i uređaja komunalnih sadržaja novog gradskog groblja te utvrditi nova planska rješenja i koncept, a sve radi nedostatnosti prostora na starom gradskom groblju.