Izbornik
Naslovnica Gradovi Vukovar
VUKOVARSKI VRTIĆI BILJEŽE PORAST BROJA DJECE

U Dječje vrtiće 1 i 2 upisano ukupno 815 vrtićanaca

Foto: Grad Vukovar
Ove je godine u vrtić krenulo 24 djece više nego prošle godine

U Vukovaru posljednjih godina gradski dječji vrtići bilježe stalni porast upisane djece, posebice jasličke dobi, a Grad Vukovar ujedno je i dalje jedan od rijetkih gradova u RH koji gotovo uopće nemaju neupisane djece. U isto vrijeme cijena vrtića u Vukovaru nije se mijenjala od 2010. godine.

– S velikim zadovoljstvom početkom još jedne pedagoške godine možemo istaknuti da bilježimo porast djece upisane u vrtiće, 
a takav kontinuirani rast u posljednjih je 6 godina rezultirao otvaranjem 9 novih odgojnih skupina u oba vrtića, što je u konačnici popraćeno i novim zapošljavanjima – rekao je gradonačelnik Ivan Penava.

U pedagoškoj godini 2021./2022. u Dječje vrtiće Vukovar 1 i 2 upisano je ukupno 815 djece, što su u usporedbi s prethodnom pedagoškom godinom, kada je bilo upisano 791 dijete, 24 djeteta više.

- Dječji vrtić Vukovar 1 u svojih 28 odgojnih skupina broji 616 upisane djece. I ove godine bilježimo porast upisane djece zbog čega se stvorila potreba za otvaranjem nove skupine za djecu jasličke dobi, u objektu na Mitnici. Valja istaknuti da je otvorena i nova skupina za djecu s teškoćama u razvoju za koju se svakodnevno brinu stručne osobe, a roditelji za boravak djece u toj skupini ne snose troškove – rekla je ravnateljica Dječjeg vrtića Vukovar 1 Mirjana Kulić.

Ravnateljica Dječjeg vrtića Vukovar 2 Marina Latinović kazala je kako taj vrtić broji 10 odgojnih skupina, a u novu pedagošku godinu ulaze sa 199 upisane djece u redovitom programu te 2 djece u kratkom programu predškole.