Izbornik
Naslovnica Gradovi Dubrovnik
uskoro ishođenje građevinske dozvole

Završen glavni projekt za cestu Tamarić u Mokošici

Foto: Grad Dubrovnik
U sklopu projekta formirat će se odvojeni trakovi za lijeve i desne skretače na križanju sa spojnom cestom, uredit će se autobusno ugibalište te sagraditi nogostupi uz sjeverni rub kolnika

Glavni projekt za cestu Tamarić u Mokošici je gotov te predan na ishodovanje građevinske dozvole. Izradio ga je Grad Dubrovnik putem Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima. Gradska spojna cesta od OŠ Mokošice do bivše županijske ceste Ž6254 planira se kao dvosmjerna s obostranim nogostupom i pripadajućom infrastrukturom unutar prometnice.

Javne plaže Uređuju se i opremaju plaže od Belvedera do Velikih žala

Projekt će obuhvatiti dijelom i rekonstrukciju bivše županijske ceste. Zbog važnosti koridora i velikog prometnog toka na ovoj prometnici, u sklopu projekta formirat će se odvojeni trakovi za lijeve i desne skretače na križanju sa spojnom cestom, uredit će se autobusno ugibalište te sagraditi nogostupi uz sjeverni rub kolnika.

Projektnim rješenjem predviđene su i instalacije komunalne infrastrukture, odnosno oborinska odvodnja prometnih površina, vodoopskrba i hidrantska mreža te fekalna kanalizacija. Gradnjom fekalnog kolektora sustav će se spojiti na postojeću odvodnju fekalnih voda, dok je za odvodnju oborinskih voda predviđena ugradnja slivnika. Radovi će obuhvatiti i postavljanje javne rasvjete na novoj dionici, kao i telekomunikacijske instalacije.

Na pojedinim dijelovima trase predviđena je gradnja potpornih zidova, dok je preko potoka Tamarić predviđen mosni prijelaz od armiranog betona. Ukupna duljina zahvata iznosi oko 900 metara, od čega 275 metra otpada na križanje s nerazvrstanom cestom Lozica-Mokošica-Komolac-Sustjepan, tj. bivšom županijskom cestom, a 620 metara na novu spojnu prometnicu.

odobrenje žuc-u Dozvola za rekonstrukciju ceste Ž6224

Gradnjom spojne ceste ostvarit će se potpunija funkcionalnost cestovne mreže Nove Mokošice, rasterećenje postojećeg križanja s bivšom županijskom cestom te adekvatno prometno povezivanje novoplaniranog urbanog prostora u zoni obuhvata DPU-a Tamarić.

Budući da cestovna komunikacija do škole Ulicom Bartola Kašića predstavlja jedan od ključnih prometnih problema Nove Mokošice, realizacijom ovog projekta osigurat će se i uredno prometovanje do škole i riješiti dugogodišnji problem roditelja čija djeca pohađaju nastavu u OŠ Mokošica.