Izbornik
Naslovnica Općine Pirovac 232 pregleda
Potpora EU fondova

Dobivena lokacijska dozvola za sustav odvodnje Pirovac - Tisno - Jezera!

Vodice
Foto: www.grad-vodice.hr
Predmet projektnog zadatka je novelacija postojećih idejnih i glavnih projekata kolektora odvodnje i građevina sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za aglomeraciju Pirovac-Tisno-Jezera

Na području aglomeracije Pirovac-Tisno-Jezera ne postoji izgrađen sustav odvodnje otpadnih voda, niti uređaj za pročišćavanje istih. Otpadne vode se ispuštaju u more obalnim ispustima, bez ikakvog pročišćavanja ili se skupljaju u septičim jamama. Iz većeg dijela objekata se otpadne vode putem septičkih jama direktno ili indirektno ispuštaju u more. Manji broj septičkih jama je izveden propisno nepropusno. Sva tri mjesta aglomeracije nalaze se u relativno zatvorenom obalnom području tako da ovo netretirano ispuštanje otpadnih voda u more pretstavlja izuzetan problem, piše Općina Pirovac.

Predmet projektnog zadatka je novelacija postojećih idejnih i glavnih projekata kolektora odvodnje i građevina sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za aglomeraciju Pirovac-Tisno-Jezera te izrada novih idejnih i glavnih projekata sustava javne odvodnje i idejnih i glavnih projekata za izgradnju i/ili rekonstrukciju/sanaciju javne vodoopskrbe za aglomeraciju Pirovac-Tisno-Jezera, sve do razine za ishođenje akata na temelju kojih se može pristupiti građenju. Pri izradi glavnih projekata potrebno je predvidjeti i izgradnju ''priprema za priključenje krajnjih korisnika ''.

S obzirom na financijsku zahtjevnost i potrebna velika novčana sredstva za usklađenje sa Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, Republika Hrvatska je usmjerila napor u ostvarivanju mogućnosti korištenja sredstava Strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU kroz pripremu studijske i projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekata za korištenje spomenutih sredstava.