Izbornik
Naslovnica Županije Bjelovarsko-bilogorska
Reakcija Grada Čazme na dopis ŽUC-a Bjelovarske županije

‘Bjelovarski ŽUC očito ne zna kakve su mu ceste’

Dinko Pirak, gradonačelnik Čazme
Foto: Damir Špehar/PIXSELL
Gradonačelnik Dinko Pirak obratio se u ime Grada i Ministarstvu prometa da razmotri prigovor na odluku ŽUC-a

Grad Čazma u siječnju je poslao Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture dopis u kojem izražava svoje neslaganje s donesenom Odlukom o razvrstavanju javnih cesta kojom je Gradu Čazmi na održavanje prebačeno dodatnih 23 km do tada županijskih cesta. Na temelju primjedbi Grada Čazme na navedenu Odluku, očitovala se Županijska uprava za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije, na čiji prijedlog je Ministarstvo prometa i donijelo Odluku o razvrstavanju javnih cesta.

Čazma počinju Radovi na najvećem čazmanskom projektu "Čazma Natura" gotova do kraja 2021. godine

U očitovanju ŽUC-a BBŽ navodi se, među ostalim, da prometnice koje prelaze u kategoriju nerazvrstanih cesta ne zadovoljavaju kriterije lokalnih cesta te da su neke od njih u naravi zemljani i poljski putovi. – Grad Čazma izražava duboko neslaganje s ovakvim konstatacijama te posjeduje i  fotodokumentaciju iz koje je jasno vidljivo da su navodi ŽUC-a BBŽ netočni ili u najmanju ruku skandalozni jer ne odgovaraju stvarnom stanju na terenu.

Također, riječ je o cestama koje spajaju dvije državne ceste ili državnu cestu sa županijskom cestom. Iz navedenog se može zaključiti da ŽUC BBŽ  ili ne poznaje stanje svojih prometnica ili tendenciozno želi svoje godinama neodržavane ceste prebaciti u ingerenciju Grada Čazme po principu „brigo moja prijeđi na drugoga“ – objasnio je svoje stajalište gradonačelnik Čazme, Dinko Pirak. Slijedom svega gore navedenog, Grad Čazma obratio se Ministarstvu prometa da razmotri prigovor na odluku ŽUC-a, budući da razlog prebacivanja njihovih cesta u kategoriju nerazvrstanih nema uporište u realnom stanju na terenu.

Za obnovu DVD-a Grad dao 60 tisuća kuna Za bolji rad u Čazmi Za obnovu DVD-a Grad dao 60 tisuća kuna