Izbornik
Naslovnica Županije Osječko-baranjska
Općina Čepin pomaže ublažiti negativne ekonomske posljedice koronavirusa

Borba za radna mjesta: poslodavcima pokrivaju razliku između potpore HZZ-a i plaće radnika

Foto: Branimir Bradarić
Općina Čepin osigurava mjesečnu novčanu potporu u iznosu od 200 kuna po djetetu do 18. godine

Za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom virusa SARS-CoV-2, svim poduzetnicima i obrtnicima koji imaju registrirano sjedište na području Općine Čepin i zapošljavaju djelatnike koji imaju prebivalište na njezinu području, Općina Čepin osigurala je potpore kako bi se održala likvidnost te zadržala postojeća radna mjesta. Poslodavcima je tako osigurana potpora za djelatnike koji imaju prebivalište na području Općine Čepin za razliku između bruto plaće i iznosa koji im je isplatio Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Igor Andrović DAN ŽUPANIJE Sušionica povrća kakve nema u RH otvorit će brojna radna mjesta

Dakle, daju im razliku između potpore HZZ-a i punog iznosa bruto plaće koju je pojedini radnik imao prije pandemije. Radniku je, zahvaljujući tome, plaća ostala ista. Najzanimljivija je to općinska mjera, po kojoj su posebni i na razini cijele države. Nadalje, osigurana je potpora za plaćanje komunalne naknade, potpora za zakup javne površine do 31. prosinca ove godine te potpora za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Čepin za dva mjeseca. Mjere potpore obuhvatile su i roditelje čija djeca nisu koristila usluge dječjeg vrtića u razdoblju od 16. ožujka do 30. lipnja. Njima je osigurana potpora u vidu plaćanja dijela troškova usluge dječjeg vrtića koju su bili sami u obvezi platiti.

Unatoč krizi izazvanoj epidemijom, i ove godine raspisani su javni pozivi za potpore poljoprivredi na području Općine Čepin, za koje je u proračunu osigurano više od 200.000 kuna. Nadalje, kao pronatalitetnu mjeru jedinstvenu u Republici Hrvatskoj, Općina Čepin osigurava mjesečnu novčanu potporu u iznosu od 200 kuna po djetetu do navršene 18. godine života djeteta. Ova mjera provodi se od 1. siječnja 2019., a za nju je do sada isplaćeno gotovo dva milijuna kuna.

I za školsku godinu 2020./2021. Općina Čepin osigurala je sredstva za kupnju dodatnih nastavnih materijala (bilježnice, radne bilježnice, likovne mape, kutije s radnim materijalima) za sve učenike osnovnih škola, uključujući obvezne i izborne predmete. Za ovu svrhu u proračunu je osigurano više od 300.000 kuna. Sufinancira se i prijevoz učenika, srednjoškolaca i studenata, pa tako mjesečna učenička karta iznosi 44,92 kune, a studentska 160 kuna.