Izbornik
Naslovnica Županije Karlovačka
kraj divljim odlagalištima

Čistoća vraća uslugu dolaska kontejnera na adresu korisnika

Kante u Karlovcu
1/8
Foto: Kristina Štedul Fabac/PIXSELL
Karlovačka Čistoća do sada je postavila čipove i kodove na polovicu od 23.000 tisuće kanti za miješani komunalni otpad po mjesnim odborima i gradskim četvrtima

- Dva mjeseca nakon što smo ukinuli mogućnost da građani besplatno jednom godišnje na svoje adrese dobiju kontejner za glomazni otpad, uvidjeli smo da raste broj divljih odlagališta na području grada. Iako smo tu odluku donijeli kako bismo smanjili troškove poslovanja, porasla je stavka sanacije divljih odlagališta, što radimo po nalogu Grada. Stoga smo odlučili građanima vratiti tu mogućnost. Dakle, sada doista nema razloga da netko otpad odlaže po šumama, odnosno u prirodi kada postoje tri mogućnosti; da sav opasan ili neopasan otpad doveze u reciklažno dvorište, da glomazni i ostali otpad ostavi na zelenim otocima u svom dijelu grada u kontejnere predviđene za to ili da traži i dobije kontejner za glomazni otpad u svoje dvorište - kazala je Josipa Škrtić Pucarević, direktorica karlovačke Čistoće.

Kazala je i kako je tvrtka do sada postavila čipove i kodove na polovicu od 23.000 tisuće kanti za miješani komunalni otpad po mjesnim odborima i gradskim četvrtima.

- Taj posao vrijedan je oko 50.000 kuna, a puno će skuplja biti nabavka softvera kojim ćemo povezati kante za otpad s kamionima koji će ih prazniti. Ovisno o tome tko će snositi trošak te nabave; mi, Grad ili ministarstvo, ovisit će i cijena usluge za naše korisnike. Oni će ubuduće plaćati fiksni dio usluge, te varijabilni koji će ovisiti o broju pražnjenja kante - dodala je Josipa Š. Pucarević.

Kod stambenih zgrada, jedan će se kontejner za miješani komunalni otpad od 1100 litara 'vezati' za 18 korisnika, odnosno obitelji, a cijena odvoza formirat će se i u odnosu na broj članova kućanstava.

- Po toj računici, u nekim će gradskim četvrtima biti i manje kontejnera nego do sada, ali to neće stvari problem građanima, obzirom da će odvajati otpad, pa će u tom kontejneru završavati samo miješani komunalni otpad - dodala je direktorica Čistoće.