Izbornik
Naslovnica Županije Brodsko-posavska
Dokument kojim se utvrđuje provedba politike za poboljšanje

Donesen akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje do 2022.

1/3
Foto: bpz.hr
Jedan od objekata koji je energetski obnovljen je i Srednja škola Matije Antuna Reljkovića u Slavonskom Brodu

Akcijski plan energetske učinkovitosti Brodsko-posavske županije za razdoblje od 2020. do 2022. godine predstavlja planski dokument kojim se utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti na području Brodsko-posavske županije.

Platforma “lokalno2go” omogućit će online kupnju domaćih proizvoda Uz “pametne tržnice” do zdrave domaće košarice na kućnu adresu

Nastao je sukladno odredbama Zakona o energetskoj učinkovitosti prema kojem svi veliki gradovi i županije imaju obvezu donošenja plana, s tim da ga mogu donijeti i druge jedinice lokalne samouprave. Akcijski plan se donosi na trogodišnje razdoblje u skladu s Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom za razdoblje od 2021. do 2030. godine i nacrtom prijedloga Strategije energetskog razvoja RH do 2030. s pogledom na 2050. godinu.

Cilj plana je definirati smjernice i mjere provođenja energetske učinkovitosti u županiji.

Pomoć općinama Za štete od nepogoda gotovo dva milijuna kuna

Plan obuhvaća prikaz stanja neposredne potrošnje energije u županiji, planirane mjere i pokazatelje poboljšanja energetske učinkovitosti te očekivane energetske uštede nastale provedbom mjera za razdoblje od 2020. do 2022. godine. Neposredna potrošnja energije predstavlja finalnu potrošnju energije koja uključuje sve oblike potrošnje u objektima čiji je osnivač Brodsko-posavska županija, odnosno izravnu potrošnju energije u javnom sektoru.

U svrhu izrade analize neposredne potrošnje energije u županiji, za referentno razdoblje je uzet period od 2014. do 2018. godine. Ukupna prosječna godišnja neposredna potrošnja energije za spomenuto razdoblje iznosila je 37.964 MWh. Najveća potrošnja energije je u podsektoru zdravstvene ustanove (52,37 posto) gdje prednjači potrošnja prirodnog plina, a slijedi ga podsektor odgojno-obrazovne ustanove (44,85%).

Županijski Stožer civilne zaštite U preventivnim mjerama pomažu i dronovi

Među 17 projekata energetske obnove u Brodsko-posavskoj županiji najvredniji je onaj koji se odnosi na obnovu stare zgrade poliklinike slavonskobrodske Opće bolnice. Očekivana ušteda energije koja bi se ostvarila projektom teškim 16,2 milijuna kuna je 3873 MWh/god, dok je očekivano smanjenje emisije CO2 782 t/god. Preostalih 16 projekata odnosi se na energetsku obnovu i izmjenu rasvjetnih tijela u Gimnaziji Nova Gradiška, OŠ Ljudevita Gaja, OŠ Matije Antuna Relkovića, Obrtničkoj školi Slavonski Brod, Srednjoj medicinskoj školi, Tehničkoj školi Slavonski Brod, OŠ Viktora Cara Emina, Domu zdravlja zdravstvene stanice Okučani, Domu zdravlja “Dr. Andrija Štampar” u Novoj Gradiški te zgradi kirurgije i upravnoj zgradi brodske Opće bolnice. Ukupni troškovi svih 17 projekata procijenjeni su na nešto manje od 70 milijuna kuna.