Izbornik
Naslovnica Županije Međimurska
Prelog lider u gospodarenju otpada

Drobljene regale i prozore izvoze u Mađarsku, skupljaju i jestivo ulje

Prekom  - za ivericu Foto: Siniša Radiković
Foto: Siniša Radiković
Predstavljen je i projekt edukacije i informiranja “Ne dvoji nego smeće odvoji” za koji je osigurano 1,2 milijuna kuna

U međimurskom gradu Prelogu, koji je prema rezultatima lider u gospodarenju i skupljanju komunalnog otpada, jučer je predstavljen projekt “Ne dvoji, nego smeće odvoji”, za koji je osigurano 1,2 milijuna kuna, na kojem Prelog surađuje s općinama Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec (Varaždinska županija), Podturen i Pribislavec. Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, gradovi i općine dužni su na svojim područjima provoditi edukativne i informativne aktivnosti. Ministarstvo je za to predvidjelo 47,2 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava. Projekt će se provoditi 20 mjeseci na području s oko 40.000 korisnika.

Granični prijelaz Goričan Ulaganje u nekad najmoderniji granični prijelaz u Hrvatskoj HAC u obnovu autoceste A4 ulaže 300 milijuna kuna, trećinu u Međimurju

– Na području Grada u tijeku je provedba deset projekata, a tijekom 2017. i 2018. godine ukupno je povučeno 44.852.755 kuna iz europskih fondova, što čini prosjek od 5739 kune po stanovniku – kaže gradonačelnik Ljubomir Kolarek.

Projekt “Ne dvoji, nego smeće odvoji” obuhvaća javne tribine o gospodarenju otpadom, izradu letaka i brošure o odvajanju korisnog otpada, izradu i emitiranje edukativnih televizijskih emisija, izradu web-stranica, radionice o gospodarenju otpadom u vrtićima i školama, dostavu i podjela slikovnica i knjiga... U Prelogu je ovih dana započeo i projekt skupljanja korištenog jestivog ulja. Građanima su podijeljeni spremnici, a pilot-projekt provodit će se na području Preloga, a potom će se proširiti i na općine u kojima gradsko komunalno poduzeće Pre-kom skuplja otpad. Korisnici tu uslugu neće dodatno plaćati.

– Nakon pilot-projekta za fizičke osobe, pripremamo se za skupljanje korištenog jestivog ulja od pravnih osoba poput restorana, hotela, škola i slično. Dopuna elaborata gospodarenja otpadom je u izradi, nakon toga stiže dopuna dozvole za gospodarenje otpadom, i krećemo! – kaže direktor Pre-koma Siniša Radiković.

Napunjeni spremnik može se dovoziti na pražnjenje u reciklažno dvorište ili ostaviti komunalcima koji skupljaju korisni otpad. Zanimljivo je i da je prije nekoliko dana oko 19 tona drobljene stare stolarije i namještaja “izvezeno” u Mađarsku, gdje će ga tamošnja tvrtka koristiti za proizvodnju iverice.

Ove godine Pre-kom će posebnim strojem tvrtke Tehnix preraditi i isporučiti oko 200 tona ostataka prozora, vrata, regala, vitrina i sličnog otpada koji neće završiti na odlagalištima.

Obnova škola Uoči početka nove školske godine Za obnovu i dogradnju škola i dvorana 234 milijuna kuna