Izbornik
Naslovnica Županije Brodsko-posavska
Učinkovito, kvalitetno i transparentno pružanje usluga građanima

Država će poticati spajanje jedinica lokalne samouprave

Sastanak BPŽ
1/2
Foto: Brodsko-posavska županija
Župan Danijel Marušić te čelnici gradova i općina u županijskoj su vijećnici održali sastanak s predstavnicima dvaju ministarstava

Predstavnici Ministarstva pravosuđa i uprave te Ministarstva financija sastali su se u velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije sa županom Danijelom Marušićem. Tema sastanka bilo je pobliže upoznavanje s ključnim aktivnostima koje se tiču sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave u svrhu ostvarenja kvalitetnog i transparentnog pružanja usluga građanima te osiguranja jednakih mogućnosti.

Uz župana Marušića sastanku su nazočili predstavnici gradova i općina, državni tajnik Sanjin Rukavina te službenici Ministarstva pravosuđa i uprave te Ministarstva financija.

Kvalitetan i učinkovit sustav

Kako je istaknuto, Ministarstvo pravosuđa i uprave poduzima brojne aktivnosti koje se odnose na unapređenje različitih područja, među ostalim i aktivnosti koje se tiču sustava lokalne i područne samouprave. Preduvjet kvalitetnog ostvarivanja ciljeva tih mjera svakako je dobra suradnja sa svim županijama, gradovima i općinama.

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. u provedbi je reformska mjera "Funkcionalna i održava lokalna samouprava", čiji su nositelji provedbe Ministarstvo pravosuđa i uprave te Ministarstvo financija, u suradnji s drugim tijelima državne uprave.

Cilj je te mjere uspostaviti kvalitetan i učinkovit sustav lokalne i regionalne samouprave funkcionalnim povezivanjem jedinica, a radi uspostave učinkovitog, kvalitetnog i transparentnog pružanja usluga građanima, kako bi imali jednake mogućnosti za zadovoljavanje svojih potreba i interesa, bez obzira na to gdje žive.

Kako se moglo čuti na sastanku, namjera je jedinice lokalne samouprave koje ne raspolažu s financijskim, kadrovskim i drugim kapacitetima potrebnim za efikasno obavljanje određenih poslova iz njihova samoupravnog djelokruga potaknuti da te poslove obavljaju zajednički s drugom, odnosno drugim jedinicama lokalne samouprave te tako poboljšati njihove kapacitete.

U okviru navedene Reformske mjere planirana je Investicija C2.2. R4-I1 - Daljnja optimizacija i decentralizacija putem potpore funkcionalnom spajanju, kojom će se poticati suradnja jedinica lokalne samouprave za zajedničko obavljanje poslova iz njihova samoupravnog djelokruga.

Uključiti što više općina

Također, poticat će se i stvarno spajanje jedinica koje za to imaju potrebe i iskažu interes.

Vezano za reformsku mjeru, Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o kriterijima za dodjelu pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno, odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave, slijedom koje je Ministarstvo financija objavilo Javni poziv.

Svrha dodjele pomoći na ime poticaja za zajedničko obavljanje poslova jedinica lokalne samouprave jest da se veći broj jedinica uključi u takav način obavljanja poslova.

Za 28. rujna najavljeno raspisivanje Javnog poziva za obnovljive izvore energije na kućama Međimurci vodeći u energetskoj obnovi javnih zgrada i kuća Rekordno nizak vodostaj Drave iskorišten je da se očisti njezino korito U akciji čišćenja Drave prikupljeno više od tone otpada Digitalizacija u Vinkovcima je u punom jeku Do uporabne ili građevinske dozvole ubuduće brzo i to iz svoga doma