Izbornik
Naslovnica Županije Bjelovarsko-bilogorska
Projekt Čazme i općine Štefanje

Edukacija građana o odvajanju otpada i kućnom kompostiranju

Čazma
Foto: Grad Čazma
Projekt je vrijedan 310.000 kuna i financiran iz Kohezijskog fonda

Općina Štefanje i Grad Čazma zajedno će u projekt „Čuvajmo okoliš zajedno“. Pripremna faza projekta započela je 2018., a trajat će do ožujka 2020. Program projekta tiče se izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, čiji je cilj informirati i educirati cjelokupno stanovništvo Grada Čazme i Općine Štefanje o održivom gospodarenju otpadom, s posebnim naglaskom na sprečavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta.

Čazma Grad Čazma osigurao zemljište Meteorološka postaja u Cerini na poligonu

Do sada je u sklopu projekta održana radio i TV emisija i postavljeni su edukativni plakati. Isto tako napravljeni su leci koje je Komunalno poduzeće podijelilo korisnicima. U sklopu ovog projekta bit će održane i edukativna konferencija za obuku edukatora te četiri javne tribine u Čazmi i Štefanju na kojima će svi zainteresirani građani moći nazočiti i informirati se o svemu što ovaj sačinjava.

– Nastojimo komunicirati s javnošću, nastojimo educirati građane, a posebno one najmlađe. Postupanje s otpadom je postupanje s nečijom sviješću, a svijest se najbolje mijenja kod onih koji još nisu usvojili loše navike – kazala je pročelnica upravnog odjela za proračun, komunalno gospodarstvo, gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju Grada Čazme Andrea Prugovečki Klepac.

Projekt je vrijedan 310.000 kuna i financiran iz Kohezijskog fonda. Financiranje iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike bit će pokriveno u visini od 85 posto, dakle 15% financirat će Štefanje i Čazma. 

Renato Radić dodijeljena priznanja zlatna kuna Najuspješniji su Prima Commerce, DI Čazma i Rotor Sastanak u Čazmi sastanak predstavnika grada i hrvatskih voda Vodoopskrbu ima svih 36 čazmanskih naselja