Izbornik
Naslovnica Županije Karlovačka
Udruga Eko Pan

HEP ne zanima utjecaj 
HE Lešće na rijeku Dobru

rijeka Dobra
Foto: Kristina Štedul Fabac/PIXSELL
Predstavnici ekoloških udruga i Karlovačke županije traže odgovor na pitanje koje je zaključke donijelo povjerenstvo koje je trebalo istražiti sve štetne utjecanje HE Lešće

Hrvatskim vodama i HEP-u, vlasniku Hidrocentrale Lešće, nije se činio zanimljivim okrugli stol o utjecaju HE Lešće na rijeku Dobru pa se nisu ni odazvali sastanku koji je organizirala Udruga Eko Pan iz Karlovca.

Urušavanjem obale rijeke nizvodno od brane poremećeni su podzemni tokovi rijeke, ugrožen je riblji fond, a dizanje brane uzrokuje vodene valove koji su već odnijeli dva života na Dobri. Predstavnici ekoloških udruga i Karlovačke županije traže odgovor na pitanje koje je zaključke donijelo povjerenstvo koje je trebalo istražiti sve štetne utjecanje HE Lešće.