Izbornik
Naslovnica Županije Bjelovarsko-bilogorska
Radni sastanak

Izmjena Urbanističkog plana zbog Čazma Nature

Foto: Grad Čazma
Prvi radovi na projektu očekuju se na uređenju Multifunkcio-nalnog centra Priroda Čazma, a paralelno će se uređivati i park arboretum

Za potrebe najvećeg čazmanskog projekta "Čazma Natura" ovih se dana održao radni sastanak o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja stambene zone Grada Čazme.

Dinko Pirak, gradonačelnik Čazme Reakcija Grada Čazme na dopis ŽUC-a Bjelovarske županije ‘Bjelovarski ŽUC očito ne zna kakve su mu ceste’

Izmjene i dopune donose se zbog usklađenja s odredbama Zakona o prostornom uređenju i posebnim propisima, usklađenja s grafičkim i tekstualnim dijelom Prostornog plana uređenja Grada Čazme i drugo, a poseban naglasak bio je na usklađenju Plana za potrebe projekta Čazma Natura i gradnje biološkog bazena. Urbanistički plan uređenja građevinskog područja stambene zone Grada Čazme sada je u fazi donošenja konačnog prijedloga za javnu raspravu, odnosno javni uvid, nakon kojega, tijekom mjesec i pol dana, slijedi donošenje Plana.

Valja napomenuti kako se prvi radovi na projektu očekuju na uređenju Multifunkcionalnog centra Priroda Čazma dok će se paralelno krenuti u uređenje parka – arboretuma pored Osnovne škole Čazma te uređenje Istraživačko-laboratorijskog centra „Osnovna škola“ i priprema za uređenje Informacijsko-prodajnog centra „Zelena tržnica“. Opremit će se centar u Osnovnoj školi i nabaviti multimedijalna oprema za Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, pomoću kojih će se provoditi edukativne aktivnosti u sklopu projekta.

Tijekom svibnja očekuje se početak uređenja sportskog parka uz poučno-tematsku stazu te provedba geološko-petrografskih istraživanja na geoparku Moslavačka gora – kamenolom Pleterac, koja će prezentirati nastanak Moslavačke gore.      

Čazma počinju Radovi na najvećem čazmanskom projektu "Čazma Natura" gotova do kraja 2021. godine